הצוות הפליאטיבי

הצוות הפליאטיבי כולל רופא, אחות, עו"ס ופסיכולוג. על כל אנשי הצוות הרפואי לקבל הכשרה בתחום הטיפול הפליאטיבי. ההכשרה תינתן באחריות המוסד הרפואי, לרבות קופות החולים.
ראו הנחיות מלאות בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 2009

התמחות ברפואה פליאטיבית

סילבוס ההתמחות ברפואה פליטיבית בישראל על פי ההסתדרות הרפואית בישראל (יולי 2015) הכולל את תוכנית ההתמחות, הגדרות המקצוע, מטרת ההתמחות, תחומי הידע הנדרשים, מיומנויות קליניות נדרשות, הספרות המקצועית ועוד. לתוכנית המלאה לחצו כאן

התמחות בטיפול תומך - הליך

התנאים וההוראות להכרה באחות מומחית בטיפול תומך על פי משרד הבריאות 2009.
ההנחיות שמפרטות את הליך ההכרה כאחות מומחית בטיפול תומך וכוללות:
א. אישור כמתמחה
ב. תכנית ההתמחות
ג. הכרה במומחית בטיפול תומך

להמשך קריאה לחצו כאן

אחות מומחית בטיפול תומך

חוזר מנהל סיעוד של משרד הבריאות 2009 הקובע את כלל התקנות והדרישות לאחות מומחית בטיפול תומך. להמשך קריאה לחצו כאן

לטופס הרשמה לאיגוד לרפואה פליאטיבית בישראל