נהלים וקווים מנחים בהתנהלות עם Covid-19

קביעת התאמה לטיפול קורונה

טיפול פליאטיבי על רקע התפרצות COVID-19

הנחיות למתן עירוי תת עורי

טיוטא לנספח להוראת עבודה: חלופה תרופתית לשימוש בסדציה פליאטיבית

התמודדות עם דיספניאה כתוצאה מנגיף CoV-SARS-2

נייר עמדה - כיבוי דפיברילטור מושתל

פרוטוקול לסדציה פליאטיבית לאור נגיף 2-CoV-SARS