נהלים וקווים מנחים בהתנהלות עם covid-19

פרוטוקול לסדציה פליאטיבית עדכון גירסה לאור נגיף 2-CoV-SARSי(19-COVID)

קביעת התאמה לטיפול - אחריות

טפול פליאטיבי על רקע התפרצות 19-COVID

עירוי תת עורי

טיוטא לנספח להוראת עבודה בחלופה תרופתית לשימוש בסדציה פליאטיבית

התמודדות עם דיספניאה כתוצאה מנגיף 2-CoV-SARS) 19-COVID)

כיבוי דפיברלטור מושתל