רפואה פליאטיבית - תחיקה ותקנות

חוק החולה הנוטה למות –

מטרת החוק: חוק זה בא להסדיר את הטיפול הרפואי בחולה הנוטה למות תוך איזון ראוי בין ערך קדושת החיים, לבין ערך אוטונומיית הרצון של האדם והחשיבות של איכות החיים.

עקרון יסוד: בקביעת הטיפול הרפואי בחולה הנוטה למות, מצבו הרפואי, רצונו ומידת סבלו הם השיקולים הבלעדיים.

קישור לחוק החולה הנוטה למות

הרחבה לחוק דרך חוזר מנכל משרד הבריאות קובעת קריטריונים ברורים מיהו החולה הנוטה למות, ואת זכויותיו בשלב זה של חייו. על קופת החולים חלה החובה להעניק טיפול פליאטיבי בזמינות מלאה לחולה במקום בו יבחר – בבית, בקהילה או בבית החולים, וזאת ללא כל עלות כספית.

קישור לחוזר מנכ"ל

חוק החולה הנוטה למות דפי מידע

הנחיות מקדימות

נותן ההנחיות הרפואיות המקדימות מפרט בטופס מאילו טיפולים ברצונו להימנע ומאילו לא להימנע וזאת לאחר שקיבל הסבר מרופא או מאחות מוסמכת על המונחים הרפואיים הכלולים בטופס ההנחיות הרפואיות, על מנת שיוכל לחתום עליו מדעת. כך למשל, אדם יכול להורות מראש על הפסקת טיפול רפואי מחזורי כדוגמת טיפולי דיאליזה, כימותרפיה, הקרנות וכדומה, אם טיפולים אלו קשורים למחלתו חשוכת המרפא.

תוקפן של הנחיות רפואיות מקדימות הינו לחמש שנים. ניתן להאריך אותן מדי חמש שנים או לבטלן בכל עת. ניתן גם לעדכן את ההנחיות בכל עת באמצעות מילוי הטופס מחדש.

הקישור להנחיות מקדימות

חוזרים ופרוטוקולים 

הכשרות המשפטית והאפוטרופסות נוסח 2017 - כולל תיקון 18

טבלת טופסי יפויי כח 2018

מבדק איכות היערכות המוסדות הרפואיים למתן טיפול בסוף החיים

נוהל הכרזה על מוות על ידי פאראמדיק באט"ן של אגודת מגן דוד אדום
בישראל ללא נוכחות רופא והוצאת הודעת פטירה

הנחיות ליישום חוק החולה הנוטה למות

קווים מנחים לסדציה פליאטיבית לחולה הנוטה למות

הפעלת שירות פליאטיבי (הוספיס) בקהילה, בבתי חולים כללי ובמוסד סיעודי

לטופס הרשמה לאיגוד לרפואה פליאטיבית בישראל