טיפול פליאטיבי

טיפול פליאטיבי בזמן האשפוז מפחית הוצאות ואת שיעור האשפוז חוזר

הממצאים מצטרפים למחקרים שהראו שטיפול פליאטיבי משפר התסמינים, מגביר שביעות רצון של חולים ומפחית את משך האשפוז

ממצאים תצפיתיים מעידים, כי טיפול או ייעוץ פליאטיבי בזמן אשפוז מיטיבים עם החולה, משפרים תסמינים, מקצרים משך אשפוז ומעלים את שביעות הרצון של הצוות המטפל והחולים. מטרת המחקר הנוכחי היתה לבחון את השפעת הטיפול הפליאטיבי בזמן אשפוז על עלויות האשפוז ועל שיעור האשפוז החוזר.

המחקר נערך בשני בתי חולים במערב ניו יורק, במתכונת רטרוספקטיבית. החוקרים בדקו  מה היה שיעור האשפוז החוזר בתוך 30 ימים בעבור 1,004 חולים שקיבלו טיפול פליאטיבי בזמן האשפוז. כמו כן, נבדקה עלות האשפוז. הממצאים הושוו ל-1,004 חולים שהותאמו מבחינת מאפייניהם ושהיו מאושפזים באותה תקופה אך לא קיבלו טיפול פליאטיבי.

בממוצע, עלות אשפוז היתה נמוכה ב-1,401 דולר (13%) אצל חולים שקיבלו טיפול פליאטיבי לעומת קבוצת ההשוואה שלא קיבלה (P<0.05). ההפחתה בעלות היתה משמעותית בעלויות הטיפול הנמרץ ובשירותי המעבדה. שיעור האשפוז החוזר היה משמעותית נמוך יותר בקרב אלו שקיבלו טיפול פליאטיבי ושוחררו לטיפול בהוספיס (1.1% לעומת 6.6%), אולם היה משמעותית גבוה יותר בקרב חולים שקיבלו טיפול פליאטיבי ושוחררו למקומות אחרים (שאינם הוספיס): 12.1%.

מחקר זה מצטרף למחקרים אחרים שבחנו את סוגיית הטיפול הפליאטיבי ויתרונותיו. המחקר הראה, כי עלויות האשפוז פוחתות כאשר החולה מקבל טיפול פליאטיבי באשפוז. שיעור האשפוז החוזר היה נמוך יותר בקרב אלו שקיבלו טיפול פליאטיבי באשפוז ושוחררו למסגרת בה הם קיבלו המשך טיפול פליאטיבי. נתונים אלו תומכים בהמשכיות הטיפול בין האשפוז לבין המסגרת אליה משתחרר המטופל.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Tangeman JC, Rudra CB, Kerr CW, et al. A Hospice-Hospital Partnership: Reducing Hospitalization Costs and 30-Day Readmissions among Seriously Ill Adults. Journal of Palliative Medicine. September 2014, 17(9): 1005-1010.

נושאים קשורים:  טיפול פליאטיבי,  הוספיס,  אשפוז חוזר,  עלויות אשפוז,  מחקרים
תגובות