מחקרים

יש להכין חולים עם הפרעות נוירולוגיות כרוניות למצבים בהם לא יוכלו לקבל החלטות

והסיבה המובילה לפניית מטופלים סופניים לייעוץ פליאטיבי הינה יעדי הטיפול. בארה"ב, רוב המטופלים יוצרים לאחר ייעוץ פליאטיבי מסמך המכיל את הטיפולים אותם הם מתירים ומסרבים לקבל

טיפול בקשישים, דמנציה (צילום: אילוסטרציה)

מטופלים עם הפרעות נוירולוגיות הינם אוכלוסיית המטופלים השנייה בגודלה אשר צורכת שירותי רפואה פליאטיבית באשפוז, אחרי אוכלוסיית חולי הסרטן. עם זאת, קיימים דיווחים מעטים המתארים את המאפיינים והצרכים של אוכלוסייה זו.

נערכה סדרת מקרים רטרוספקטיבית במטרה להבין אילו מטופלים עם אבחנות נוירולוגיות משתמשים בשירותי רפואה פליאטיבית, הסיבות לפנייתם לשירותים אלו ואם דפוסי השימוש בשירותים אלו משתנים עם הזמן.

במחקר השתתפו מטופלים עם הפרעות נוירולוגיות אשר השתמשו בשירותי ייעוץ פליאטיבי במרכז רפואי אקדמי, מינואר 2010 עד דצמבר 2014. הגיליונות הרפואיים של מטופלים אלו סיפקו נתונים דמוגרפיים, אבחנות, סיבות הפנייה לייעוץ ומאפייני המטופלים. נתונים אלו נותחו בשיטות של סטטיסטיקה תיאורית, עם מבחן חי-בריבוע ששימוש להשוואת יחסים בין קבוצות ורגרסיות שבחנו מגמות המשתנות עם הזמן.

3,170 מטופלים קיבלו ייעוץ פליאטיבי במהלך אשפוז. מבין מאושפזים אלו, 291 (9.2%) היו עם אבחנה נוירולוגית, מתוכם 206 היו עם נתונים מלאים וזמינים ונכללו במחקר זה (גיל ממוצע: 70.0 ± 16.0 שנים, 111 [54%] נשים). 49% מהמטופלים היו עם אבחנה כרונית ו-51% קיבלו אבחנה חדשה במהלך אשפוזם, כאשר אבחנה זו היתה ברוב המקרים שבץ איסכמי.

שיעור המטופלים עם אבחנה כרונית עלה עם הזמן והאבחנה הנפוצה ביותר לשנת 2014 היתה שיטיון (דמנציה). הסיבה השכיחה ביותר לייעוץ היתה הפקת יעדי טיפול (82%). 61 מטופלים (30%) היו עם הנחיות מקדימות לגבי המוות (Advance directives) בעת הקבלה לאשפוז, 130 (63%) היו עם הנחיות מקדימות בעת הייעוץ הפליאטיבי ו-190 (92%) היו עם הנחיות מקדימות לאחר הייעוץ. שיעור המטופלים שהיו עם הנחיות מקדימות לאחר ייעוץ פליאטיבי עלה באופן ניכר עם הזמן (p=0.01).

החוקרים סבורים, כי נוירולוגים במרפאות חוץ ובמחלקות אשפוז צריכים להתייחס באופן שגרתי למוכנות המטופלים ביחס לתקופות בהן לא יוכלו לקבל החלטות ולעודד אותם להשאיר מסמך משפטי המתעד את הטיפולים אותם הם מוכנים ומסרבים לקבל כאשר יהיו במצב בו לא יוכלו להביע את רצונם. עניין זה חשוב במיוחד משום ששיעור החולים במחלות נוירולוגיות כרוניות עולה עם הזמן.

מקור:
Ying Liu, Danielle Kline, Shanae Aerts, Jeanie M. Youngwerth, Jean S. Kutner, Stefan Sillau, Benzi M. Kluger; Inpatient Palliative Care for Neurological Disorders: Lessons from a Large Retrospective Series; Journal of Palliative Medicine. November 2016, ahead of print.

נושאים קשורים:  מחקרים,  ייעוץ פליאטיבי,  הפרעות נוירולוגיות,  הפרעה נוירולוגית כרונית,  רפואה פליאטיבית,  שבץ איסכמי,  הנחיות מקדימות,  יכולת קבלת החלטות
תגובות