ניורפתיה

השפעת כאב נוירופתי סרטני על איכות החיים של חולי הסרטן

כאב ניורופתי סרטני (NCP) גורם להתשה ופגיעה משמעותית באיכות החיים של חולי סרטן. בחולי סרטן נמצא קשר בין NCP ופגיעה משמעותית באיכות החיים וכן כי הטיפול והניהול הרפואי הנוכחיים אינם מספקים

כאב הינו הסימפטום שכיח ביותר ממנו סובלים חולי סרטן (30% מחולי הסרטן הבוגרים סובלים מכאב). כאב ניורופתי סרטני (NCP) גורם להתשה ופגיעה משמעותית באיכות החיים של חולי הסרטן. מחקרים קודמים אשר בדקו את השפעתו של NCP, התרכזו בעיקר בכאב ניורופתי פריפריאלי, הנגרם ע״י כימותרפיה (CIPN). לעומת זאת, מחקר זה בדק את שכיחות ה NCP, את ניהולו הרפואי ואת השפעתו על איכות החיים של החולים.

במחקר חתך תצפיתי אשר נערך בין פברואר 2013 למרץ 2014 ב- 28 מרפאות אונקולוגיות בבתי חולים. המחקר יועד לחולי סרטן הסובלים מכאב בדרגה 1 ומעלה לפי סולם אנלוגי חזותי (VAS). המשתתפים התבקשו למלא מספר שאלונים מסוגים שונים (DN4, BPI-SF, EQ-5D). הקורלציה בין NCP, עוצמת הכאב ואיכות החיים (QOL) נותחה בשקלול מספר משתנים.

סה"כ 2,003 מטופלים השתתפו במחקר, שכיחות הכאב הניורופתי סרטני עמדה על 36% (722 מטופלים, 95%. רווח בר-סמך של: 32.5-39.5). במחקר נמצאה קורלציה בין חומרת כאב גבוהה יותר לקיומו של NCPי(BPI-SF: 4.96+1.94 vs. 4.24+2.02 P<0.001). בחולים אשר סבלו מכאב ניורופתי סרטני הכאב גרם קושי משמעותי בתפקוד היומיומי בהשוואה לחולים ללא כאב מסוג זה (0.001>P2.71 vs. 4.41+2.87 4.86+:SF-BPI) .

לחולים הסובלים מ-NCP הייתה תוצאת QOL נמוכה באופן מאוד משמעותי בהשוואה לחולים ללא NCP ,לפי מדד EQ-5Dי(0.001>Pי0.47+0.30 vs.י0.51+0.30). תוצאה זו אושררה (0.001>P) גם לאחר שקלול משתנים כמו: גיל, מין, דרגת המחלה, משך המחלה, טיפול כימותרפי וקרינתי קודם וכן מחלות נלוות. טיפול משלים בנוגדי כאבים ניתן לפחות ממחצית מהמטופלים (46.4% שהם 358 מטופלים).

בחולי סרטן נמצא קשר בין NCP ופגיעה משמעותית באיכות החיים לפי QQL. כמו כן נמצא שהטיפול והניהול הרפואי הנוכחיים אינם מספקים. יש צורך במחקרים נוספים על מנת לפתח אסטרטגיות ניהול רפואי משופרות לטיפול בNCP כדי לשפר את איכות חיי החולים בסרטן.

מקור: 

Multicenter, cross-sectional observational study of the impact of neuropathic pain on quality of life in cancer patients
So Yeon Oh & Sang Won Shin& Su-Jin Koh& Sang Byung Bae & Hyun Chang & Jung Han Kim & Hyo Jung Kim & Young Seon Hong & Keon Uk Park &
Jeanno Park & Kyung Hee Lee & Na Ri Lee & Jung Lim Lee & Joung Soon Jang & Dae Sik Hong & Seung-Sei Lee & Sun Kyung Baek & Dae Ro Choi & Jooseop Chung & Sang Cheul Oh & Hye Sook Han& Hwan Jung Yun & Sun Jin Sym & So Young Yoon & In Sil Choi& Byoung Yong Shim & Seok Yun Kang & Sung Rok Kim & Hyun Joo Kim

ערכה: ד״ר שיר מן

נושאים קשורים:  ניורפתיה,  איכות חיים,  מחקרים
תגובות