פליאטיבי

השפעה של שירותי טיפול פליאטיביים על איכות החיים בקרב מבוגרים עם מחלה סופנית מתקדמת

טיפול פליאטיבי היה קשור עם השפעה קטנה על איכות חיים, ועשוי להיות בעלי השפעה משמעותית יותר בקרב מטופלים הסובלים מסרטן המקבלים טיפול כזה בשלב מוקדם

25.07.2017, 10:56
טיפול פליאטיבי (צילום: אילוסטרציה)

מחקר חדש בוצע במטרה להעריך את ההשפעה של טיפול פליאטיבי ממוקד על איכות החיים ותוצאים נוספים רלוונטיים למטופלים עם מחלה מתקדמת.
בוצעה סקירה סיסטמתית ומטא-אנליזה של מאמרים שאותרו במאגרי המידע המקובלים עד יולי 2016.

נכללו מחקר אקראיים מבוקרים שכלל מבוגרים מאושפזים או אמבולטוריים המטופלים בבית חולים, הוספיס או בקהילה עם מחלה מתקדמת. דרישות מינימליות לשירותים פליאטיביים כללו גישת צוות מוליטידסציפלינארית. שני חוקרים עצמאיים סקרו והוציאו נתונים, העריכו סיכון להטייה והעריכו את איכות הראיות.

התוצא הראשוני היה איכות חיים עם SMDי(Hedges’ g as standardized mean difference) ומודל להשפעה רנדומאלית במטא אנליזה. בנוסף, SMDs משותפים לאנליזות של איכות חיים בוטאו מחדש ב-global health/QoL של האיגוד האירופאי למחקר וטיפול בסרטן QLQ-C30י(0-100, ערכים גבוהים מעידים על איכות חיים טובה, הבדל מינימלי משמעותי קלינית 8.1).

מתוך 3,967 פרסומים, 12 נכללו במחקר [10 מחקרים מבוקרים אקראיים עם 2,454 מטופלים מתוכם 72% (1,766) סבלו מסרטן]. באף מחקר לא הוכנס טיפול פליאטיבי ממוקד בעקבות צרכי המטופל/ת כפי שזוהו על פי סקירה. סך הכל, נמצאה השפעה קטנה לטובת טיפול פליאטיבי ממוקד (SMD 0.16 ; 95%CI 0.01-0.31 ; QLQ-C30 global health/QoL 4.1 ; 95%CI 0.3-8.2 ;י1,218 מטופלים, 6 מחקרים). אנליזת רגישות מצאה SMD של 0.57 (-0.02 - -1.15 ; global health/QoL 14.6 ; -0.5 - -29.4 ;י1,385 מטופלים, 7 מחקרים).

ההשפעה הייתה גדולה יותר באופן גבולי עבור מטופלים הסובלים מסרטן (0.20 ; 0.01-0.38 ; global health/QoL 5.1 ; 0.3-9.7 ;י828 מטופלים, 5 מחקרים) ובמיוחד עבור מטופלים שקיבלו טיפול פליאטיבי מוקדם (0.33 ; 0.05-0.61 8.5; global health/QoL ; 1.3-15.6 ;י388 מטופלים ; 2 מחקרים). התוצאות עבור כאב ותוצאים משניים נוספים היו לא חד משמעיים. בעיות מסוימות במתודולוגיה (כמו חוסר סמיות) הפחיתו את עוצמת הראיות.

טיפול פליאטיבי היה קשור עם השפעה קטנה על איכות חיים, ועשוי להיות בעלי השפעה משמעותית יותר בקרב מטופלים הסובלים מסרטן המקבלים טיפול כזה בשלב מוקדם. עשוי להיות יותר יעיל לספק טיפול מוקדם ובאמצעות זיהוי מטופלים עם הצרכים הדחופים יותר.

מקור:

Gaertner Jan, Siemens Waldemar, Meerpohl Joerg J, Antes Gerd, Meffert Cornelia, Xander Carola et al. Effect of specialist palliative care services on quality of life in adults with advanced incurable illness in hospital, hospice, or community settings: systematic review and meta-analysis BMJ 2017; 357 :j2925

נושאים קשורים:  פליאטיבי,  רפואה פליאטיבית,  טיפול תומך,  סרטן,  מחלה סופנית,  כאב,  מחקרים
תגובות