מתן תת-עורי נמצא בשימוש נרחב במסגרת פליאטיבית וגריאטרית. ניתן לתת תרכובות רבות באופן זה ובכלל זה פראצטמול. עם זאת, אין המלצות רשמיות אשר ניתן לבסס מתן זה עליהן ובהיעדר ראיות מפורסמות הסבילות של טיפול זה במטופלים פליאטיביים אינה ידועה.

מטרת מחקר זה הייתה להעריך את הנסבלות המקומית של פראצטמול כאשר היא ניתנת תת-עורית עבור אנלגזיה או הורדת חום במטופלים המאושפזים ביחידת טיפול פליאטיבי. מטרה נוספת הייתה לזהות גורמי המרמזים על תופעות לוואי מקומיות. המחקר בוצע בתבנית רטרוספקטיבית רב מרכזית ותצפיתית. במחקר השתתפו 160 מטופלים המאושפזים ביחידות רפואה פליאטיבית בשלושה בתי חולים בצרפת בין 2014-2017.

החוקרים מצאו כי מתוך 160 מטופלים, 44 (28%) התייצגו עם לפחות תופעת לוואי אחת מקומית שאינה קשה (29 עם בצקת, 5 עם אריתמיה, 15 עם כאב, שניים עם המטומה, אחד עם גרד ושניים עם חום מקומי) לא נצפו תופעות לוואי קשות. הגורמים הקשורים בהיארעות תופעות לוואי היו גיל צעיר, מתן בזרוע ובחזה ומספר רב של מנות ביום.

החוקרים מסכמים כי זהו מחקר הראשון שבוצע אי פעם אשר בחן כי מתן תת-עורי של פראצטמול במטופלים ביחידה הפליאטיבית נסבל היטב מקומית.

מקור: 

Leheup, B.F. et al (2018) Palliative Medicine. 32(7), 1216