טיפול פליאטיבי

כמה אנשים יזדקקו לטיפול פליאטיבי בשנת 2040?

החוקרים חישבו כי מספר האנשים שיזדקקו לרפואה פליאטיבית עד שנת 2040 יגדל ב-25%, אך אם המגמה הגוברת שנצפתה בין 2006-2014 עבור תמותה תמשיך, שיעור זה אף יגדל ל-42.4%

25.07.2018, 09:52

הערכות עכשוויות מרמזות כי כ-75% מהאנשים שיתקרבו לסוף החיים יוכלו ליהנות מטיפול פליאטיבי. המספרים הגוברים של אנשים בגיל מבוגר והימצאותן הגוברת של מחלות כרוניות בארצות רבות משמעה כי יותר אנשים יכולים להיטיב מרפואה פליאטיבית. מחקר זה מכמת לראשונה את הצורך ברפואה פליאטיבית בשתי ארצות מרובות הכנסה.

החוקרים השתמשו בסטטיסטיקת תמותה עבור וויילס ואנגליה מ-2006 ועד 2014. החוקרים חישבו את השיעורים הסציפיים לגיל ומין של תמותה ממחלות כרוניות מתקדמות מוגדרות על מנת להעריך את ההימצאות של רפואה פליאטיבית באוכלוסייה זו. החוקרים חישבו את השינוי השנתי על פני תקופה של תשע שנים. בנוסף, החוקרים יצרו מודל של הצורך ברפואה פליאטיבית בשנת 2040 עם תחזיות נפרדות עבור דמנציה, סרטן וכשל איברים.

עד שנת 2040, החוקרים חוזים כי התמותה השנתית בוויילס ובאנגליה תגדל ב-25.4%. אם שיעור הצורך ברפואה פליאטיבית ישאר זהה לשנת 2014, מספר האנשים שיזדקקו לרפואה פליאטיבית יגדל ב-25%. עם זאת, אם המגמה הגוברת שנצפתה בין 2006-2014 תמשיך, תהיה עלייה של 42.4% באנשים שיזדקקו לרפואה פליאטיבית. בנוסף, תחזיות ספציפיות למחלה מראות כי דמנציה וסרטן יהיו המחלות העיקריות אשר "דוחפות" צורך זה.

מסקנת החוקרים היא כי במידה ומגמת התמותה העכשווית תמשך, 160,000 אנשים נוספים בוויילס ובאנגליה יזדקקו לטיפול פליאטיבי בשנת 2040. מערכות בריאות צריכות להתאים עצמן לצמיחה הקשורה בגיל בתמותה ממחלות כרוניות על ידי התמקדות באינטגרציה ושיפור של רפואה פליאטיבית בספקטרום רחב של מקצועות רפואיים. מדינות עם דמוגרפיה דומה ושינויים דומים בתחלואה ככל הנראה יחוו עלייה דומה בצורך ברפואה פליאטיבית.

מקור: 

Etkind, S.N. et al.  (2017) BMC Medicine. 15, 102

נושאים קשורים:  טיפול פליאטיבי,  צורך,  תמותה,  מגמות,  תחזית,  מחקרים
תגובות