קטמין

קטמין לטיפול בכאב כרוני באנשים עם סרטן

מחקר זה מדגים כי קטמין אינו יעיל ואינו בעל יחס עלות-תועלת חיובי באוכלוסייה זו

06.01.2019, 18:35
קטמין נוזלי. אילוסטרציה

טיפול בכאב כרוני בלתי נשלט הנגרם על ידי סרטן באמצעות קטמין תת-עורי באנשים אשר לא מגיבים לאופיאטים ואנלגטיקה נוספת עודנו שנוי במחלוקת בייחוד לאור ראיות עדכניות המראות כי קטמין לא מוביל להטבה קלינית כוללת במצב זה.

מחקר זה ביקש להעריך את יחס העלות-תועלת של קטמין תת-עורי לעומת טיפול אינבו באוכלוסייה זו.

העבודה בוצעה על נתונים ממחקר מבוקר, כפול סמיות שבוצע באוסטרליה. עלות ותוצאים ממוצעים הוערכו מנתונים ברמת המטופל על פני חמישה ימים ובכלל זה תגובה חיובית, איכות חיים הקשורה בבריאות שנמדדה על ידי FACIT-Palי(Functional Assessment of Chronic Illness Therapy–Palliative Care), עלויות קטמין, שימוש בתרופות ושהות באשפוז.

החוקרים מצאו כי לא היה הבדל מובהק סטטיסטית בשיעור המשיבים אך נצפתה טוקסיות גבוהה יותר ואיכות חיים הקשורה בבריאות נמוכה יותר בקרב משתמשי הקטמין. עלות כוללת ממוצעת הייתה גבוהה ב-706 דולר אוסטרלי (כ-1,800 ₪) עבור מטופלים שקיבלו קטמין לעומת מטופלים שקיבלו אינבו. פער זה בעלות יוחס לעלויות אשפוז גבוהות יותר ועלות הקטמין. התוצאות נותרו יציבות באנליזת רגישות שתיקננה לשימוש בתרופות שונות באמצעות מודל תמחור.

ממצאי העבודה מרמזים כי קטמין תת-עורי בשילוב עם אופיאטים וטיפול נלווה מקובל אינו יעיל ואינו בעל יחס עלות-תועלת חיובי לטיפול באנשים עם כאב כרוני הנגרם על ידי סרטן מתקדם.

מקור: 

McCaffrey, N. et al. (2018) Palliative Medicine. 33(1), 74.

נושאים קשורים:  קטמין,  כלכלה,  עלות-תועלת,  גידולים,  תסמינים,  טיפול פליאטיבי,  איכות חיים,  סטטוס בריאות,  כאב,  מחקרים
תגובות