מסקר בנושא עמדות אתיות של רופאים בישראל של ההסתדרות הרפואית (הר"י) בישראל, שבו השתתפו כ-3,000 רופאים ממגוון תחומים ומוסדות והתפרסם בגיליון "הרפואה" עולה כי 55% מהרופאים בישראל היו מוכנים לסייע לחולה סופני לסיים את חייו, לו היה זה חוקי ומצבו הרפואי הצדיק זאת. 31% לא יסכימו לעשות זאת כי הם סבורים כי אסור לרופא להיות שותף בסיום חיי אדם, והיתר לא יכולים היו לבחור בין שתי התשובות.

שאלון הסקר נשלח לכ-30 אלף הרופאים בישראל, אך בפועל לקחו בו חלק 2,969 רופאים (10%), ובהם מומחי רפואה פנימית, כירורגיה, משפחה, ילדים, הרדמה, פסיכיאטריה ותחומים נוספים. הרופאים נדרשו לענות על 20 שאלות הנוגעות בסוגיות אתיות מורכבות והיו צריכים להכריע בין ערך קדושת החיים לערך כבוד האדם.

להלן כמה מן השאלות שהוצגו בסקר והתשובות שענו הרופאים:

האם נכון לתת, במערכת ציבורית, טיפול יקר מאוד לחולה סופני, במטרה להאריך את חייו בחודשיים?
48% מהרופאים ענו "לא נכון לתת, כי יש לשרת את טובת הציבור כולו והטיפול היקר יגזול משאבים חיוניים"; 20.48% ענו "נכון לתת, כי הארכת חייו של המטופל היא ערך עליון"; ו-30.75% ציינו כי "אינני יכול/ה לבחור בין שתי האפשרויות".

האם היית מוכן/ה לסייע לחולה סופני שמבקש לסיים את חייו,
אם מצבו הרפואי מצדיק זאת והחוק היה מאפשר זאת?
55% מהרופאים ענו "הייתי מוכן/ה לסייע, כי רופא שאחראי לחולה צריך לעזור לו גם בסוף החיים"; 31.44% ענו "לא הייתי מוכן/ה לסייע, כי אסור לרופא להיות שותף בסיום חיי אדם". 13.5% לא יכלו לבחור בין שתי האפשרויות.

האם הרופא/ה צריך/ה לומר למטופל את כל האמת לגבי מצבו, כאשר הפרוגנוזה למחלתו גרועה ביותר?
47.73% ענו "הרופא/ה צריכ/ה לומר למטופל את האמת המלאה על מצבו, כי זכות המטופל לדעת"; 44.46% סברו כי "הרופא/ה לא צריך בהכרח לומר למטופל את כל האמת, אם הרופא/ה חושב/ת שזה יזיק למטופל", וכ-8% לא יכול לבחור בין שתי האפשרויות.

האם נכון לצמצם בדיקות יקרות/טיפולים יקרים הנמצאים בסל הבריאות, על מנת להקטין את הגירעון בארגון, כאשר הנהלת הארגון נותנת לרופאים הוראה כזו?
79.28% מהרופאים ענו "לא נכון לצמצם, כי טובת המטופל קודמת"; 11.33% ענו "נכון לצמצם, כדי לא לפגוע בציבור הרחב", ו-9.39% ענו "אינני יכול/ה לבחור בין שתי האפשרויות".

לסקר המלא - לחץ כאן.