טיפול פליאטיבי

תומכנים טרכאוברונכיאליים בטיפול פליאטיבי

תומכנים טרכאוברונכיאליים הינם יעילים, בטוחים ומאפשרים פליאציה מהירה של תסמינים וסטטוס תפקוד משופר במטופלים עם ממאירויות מתקדמות

מטרת מחקר זה הייתה להעריך את התוצאים של סטנטים טרכאוברונכיאליים במטופלים עם ממאירויות החוסמות את דרכי האוויר המרכזיות ולסייע לרופאים מטפלים במצבים פליאטיביים להבין את האינדיקציות, הקונטרה-אינדיקציות והניהול של תומכנים טרכאוברונכיאליים.

מחקר רטרוספקטיבי זה כלל סדרת מקרים של מטופלים פליאטיביים עם חסימת דרכי אוויר משנית לגידולים בלתי נתיחים אשר עברו הכנסת תומכנים טרכאוברונכיאליים במרכז רפואי בודד. בוצע שימוש בסולם ECOG על מנת להעריך סטטוס תפקודי של מטופלים לפני ואחרי הכנסת התומכנים.

במסגרת העבודה, 23 מטופלים עברו הכנסת תומכנים טרכאוברונכיאליים. רוב המטופלים התייצגו עם תסמינים של החמרת דיספנאה (21 מתוך 23; 91%). לאחר הכנסת התומכנים, נצפה שיפור מובהק בסטטוס ה-ECOG הממוצע מ-2.88±0.34 ל-1.58±0.50 (p<0.01). לא נצפתה תמותה תוך-ניתוחית כתוצאה מהכנסת התומכנים. חמישה מטופלים (21.74%) התייצגו בשנית לבית החולים בשל החמרת תסמינים ונזקקו לברונכוסקופיה דחופה. בשני חולים נצפתה תזוזה של התומכן שדרשה את החלפתו. במטופל אחד נצפתה חסימה מחדש של הסטנט בשל גרנולציה של הגידול אשר דרשה הקטנת מסת גידול באמצעות microdebrider. בשני מטופלים היה כשל סטנט משני ללחץ גידול חיצוני שהוביל לתמותה.

מסקנת החוקרים היא כי תומכנים טרכאוברונכיאליים הינם יעילים, בטוחים ומאפשרים פליאציה מהירה של תסמינים וסטטוס תפקוד משופר במטופלים עם ממאירויות מתקדמות.

Tumors, Tracheobronchial stents, dyspnea, palliative care

Tjahjono, R. et al. (2018) BMJ Supportive and Palliative Care. 8, 335

https://spcare.bmj.com/content/8/3/335

נושאים קשורים:  טיפול פליאטיבי,  גידולים,  תומכנים טרכאוברונכיאליים,  דיספנאה,  מחקרים
תגובות