טיפול פליאטיבי

כיצד כירורגים מתייחסים למוות ולתמותה?

מטרת המחקר הייתה לתאר את תפיסותיהם של כירורגים בנוגע למוות ותמותה והקשר בין תפיסות אלו להפניות מאוחרות לרפואה פליאטיבית

רוב המטופלים הכירורגים מקבלים טיפול פליאטיבי רק 24-48 שעות לפני המוות והסיבות לכך לא אופיינו דיין. מחקרים ברופאים שאינם כירורגים הדגימו כי מאפייני הרופאים ואמונותיהם האישיות לגבי תמותה ומוות תורמות לשימוש מאוחר זה ברפואה הפליאטיבית.

מטרת המחקר הייתה לתאר את תפיסותיהם של כירורגים בנוגע למוות ותמותה והקשר בין תפיסות אלו להפניות מאוחרות לרפואה פליאטיבית. כלל המשתתפים היו חברים בפעילים בחברה האמריקאית של המנתחים הקולורקטליים והמחקר בוצע באמצעות סקר עם שאלות מתוקפות ושאלות פתוחות נוספות.

בקרב 131 הכירורגים שהשיבו על הסקר (שיעור תגובה, 16.5%), 117 השלימו לחלוטין או חלקית את החלק האיכותני של הסקר. המשיבים דיווחו על העדפותיהם האישיות לסוף החיים ומהמחקר עלו ארבע תמות: 1. ניהול כאב ותסמינים, 2. קבלת החלטות ברורה, 3. הימנעות מטיפול רפואי ו-4. השלמה. המנתחים דיווחו על חוויות חיוביות ושליליות עם מטופלים ובני משפחה שמתו וכיצד חוויות אלו השפיעו על ההתייחסות שלהם לסוף החיים.

מחקר זה שפך אור על העדפות כירורגים בנוגע לסוף החיים. תובנות אלו יכולות לתרום ליוזמות שמטרתן להגביר את השימוש של כירורגים ברפואה פליאטיבית אצל המטופלים שלהם.

מקור: 

Dillon, B.R. et al. (2019) Journal of Palliative Medicine . 22(2)

נושאים קשורים:  טיפול פליאטיבי,  כירורגים,  העדפות,  מחקרים
תגובות