טיפול פליאטיבי מוקדם

התחלה מוקדמת של טיפול פליאטיבי קשורה בתוצאים משופרים בסוף החיים

התחלה מוקדמת של טיפול פליאטיבי (60 ימים ומעלה מזמן המוות) לעומת התחלה מוקדמת מפחיתה שימוש אקוטי במשאבי בריאות ובמיוחד באנשים המתים מסיבוכי שבריריות וכשל איברי

11.02.2019, 17:14

טיפול פליאטיבי מוקדם יכול להפחית את השימוש במשאבי בריאות בסוף החיים אך הנתונים הקיימים היום בנושא מוגבלים לאוכלוסיות סרטן והתערבויות הניתנות במסגרת בית החולים. מחקרים בודדים תיארו כיצד טיפול פליאטיבי מוקדם לעומת מאוחר משפיע על שימוש במשאבי בריאות בסוף החיים.

החוקרים ביקשו לבחון את הקשר בין טיפול פליאטיבי מוקדם לעומת מאוחר (בבית החולים או בקהילה) ושימוש במשאבי בריאות אקוטיים בשבועיים לפני המוות. המחקר בוצע בתבנית עוקבה רטרוספקטיבית. במחקר הוכללו אנשים שמתו בגין סרטן, שבריריות או כשל איברים וזמן תחילת טיפול הוגדר כמוקדם אם ניתן 60 ימים ויותר לפני המוות או מאוחר אם ניתן בין 15-60 ימים לפני המוות. משאבי בריאות אקוטיים הוגדרו כאשפוזים עם וללא מעורבות פליאטיבית.

החוקרים זיהו 230,921 מקרי תמותה. מתוכם, 27% קיבלו טיפול פליאטיבי מוקדם ו-13% טיפול פליאטיבי מאוחר. 45% מאלו שקיבלו טיפול מוקדם התחילו אותו בקהילה ו-74% מאלו שהתחילו טיפול מאוחר התחילו אותו במסגרת בית חולים. לעומת המשתתפים שקיבלו טיפול פליאטיבי מאוחר, פחות אנשים שקיבלו טיפול מוקדם השתמשו בטיפול פליאטיבי אקוטי (42% לעומת 65%) והטיפול היה פחות ממושך (9.6 ימים לעומת 12.0 ימים). משתתפים שקיבלו טיפול פליאטיבי מאוחר היו עם סיכוי גבוה יותר להשתמש בטיפול אקוטי לעומת משתתפים שקיבלו טיפול פליאטיבי מוקדם והבדל זה היה ניכר בעיקר במשתתפים שמתו בגין כשל איברי.

החוקרים מסכמים כי טיפול פליאטיבי מוקדם קשור בתוצאים משופרים בסוף החיים. התחלה מאוחרת קשורה בשימוש מוגבר במשאבי בריאות בנסיבות חריפות כאשר ההשפעה הגדולה ביותר נצפתה באנשים שמתו מכשל איברים ושבריריות.

מקור: 

Qureshi, D. et al. (2019) Palliative Medicine . 33(2), 150

נושאים קשורים:  טיפול פליאטיבי מוקדם,  כשל איברים,  סרטן,  שבריריות,  מחקרים
תגובות