טיפול פליאטיבי ביתי

האם טיפול פליאטיבי ביתי מועיל למטופלים עם COPD מתקדם?

החוקרים ביצעו עוקבה פרוספקטיבית בקרב מטופלים עם COPD מתקדם במטרה לבדוק את ההשפעה של טיפול פליאטיבי ביתי על איכות החיים שלהם, מספר האשפוזים ומשתנים נוספים הקשורים לסוף החיים

בעיות בנשימה, COPD, מחלות דרכי אוויר (צילום: אילוסטרציה)

קיים קונצנזוס בנוגע לצורך לרפואה פליאטיבית אינטגרטיבית כחלק מבדיקות המעקב של מטופלים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD – chronic obstructive pulmonary disease). החוקרים בדקו את ההישרדות מתחילת המעקב ע"י צוות טיפול פליאטיבי ביתי (PHCT י– palliative home care team) ותיארו את הצרכים ואת התהליך של סוף החיים.

המחקר הנוכחי הוא מחקר עוקבה תצפיתי פרוספקטיבי שכלל מטופלים עם COPD מתקדם שהופנו ל-PHCT. החוקרים ניתחו את המאפיינים הסוציו-דמוגרפיים, ההישרדות מתחילת המעקב באמצעות מודל של קפלן-מאייר, שימוש בשירותי בריאות, תפיסה המטופל לגבי איכות החיים, תסמינים מרכזיים, שימוש באופיאדים ותכנון טיפול מתקדם (ACP – advanced care planning).

במחקר השתתפו 60 מטופלים. זמן החציון של ההישרדות היה 8.3 חודשים. 42 מטופלים נפטרו עד סיום המחקר (85% מהם נפטרו בבית או ביחידות לטיפול פליאטיבי). הגורם השכיח ביותר לתמותה היה כשל נשימתי שהופיע אצל 39 מהמטופלים שנפטרו (93%), כאשר 29 מהם הזדקקו לסדציה (69%).

החוקרים מצאו כי התסמין הנפוץ ביותר היה קוצר נשימה במנוחה, עם ממוצע של 5 נקודות (סטיית תקן 2). 55 מטופלים (91%) נזקקו לאופיאדים לשליטה בתסמינים. בנוסף, החציון של ציון בשאלון ה-St. George's Respiratory Questionnaire היה 72 (סטיית תקן 13). מספר הביקורים הממוצע של צוותי הטיפול הביתי היה 7 פעמים (סטיית תקן 6.5). מספר האשפוזים בבית החולים במהלך תקופת המעקב היה 1.5 פעמים (סטיית תקן 0.15).

המאפיינים של העוקבה התאימו ל-PHCT. החוקרים הסיקו כי המעקב והטיפול שניתנו ע"י היחידה הרב מקצועית הפחיתה את מספר האשפוזים, הובילה ליותר ACP ואפשרה למטופלים למות בביתם או ביחידות לטיפול פליאטיבי.

מקור: 

Gainza-Miranda, D. et al. (2019) Journal of Palliative Medicine 22,3.

נושאים קשורים:  טיפול פליאטיבי ביתי,  איכות חיים,  מחלת ריאות חסימתית כרונית,  תכנון טיפול מתקדם,  קוצר נשימה,  מחקרים
תגובות