אנמיה

ההשפעה של תרופות המגרות ייצור תאי דם אדומים בחולי כליות שמקבלים טיפול פליאטיבי

מחקר מצא כי טיפול עם תרופות לגירוי אריתרופויזה מוריד את שיעור האשפוזים ואת הצורך בעירויים של תאי דם אדומים, במטופלים עם מחלת כליות כרונית שאינם מטופלים בדיאליזה

למרות העלייה בשימוש של תרופות לגירוי אריתרופויזה (Erythropoiesis Stimulating Agents) במטופלי דיאליזה, מעט מחקרים בדקו את היתרונות של תרופות אלו במטופלים עם מחלת כליות כרונית שמקבלים טיפול פליאטיבי.

מחקר רטרוספקטיבי תצפיתי בדק את ההשפעה של טיפול עם תרופות לגירוי אריתרופויזה באנמיה, במטופלים מבוגרים עם מחלת כליות שמקבלים טיפול פליאטיבי במקום דיאליזה. מטרת המחקר הייתה להעריך האם תרופות אלו, המגרות ייצור של תאי דם אדומים, יכולות להפחית את נטל העירויים והאשפוזים במטופלים אלו.

המחקר השווה בין 39 מטופלים שקיבלו טיפול עם תרופות לגירוי אריתרופויזה, לבין קבוצת ביקורת מותאמת של 39 מטופלים שלא קיבלו טיפול עם תרופות אלו. הגיל הממוצע היה 76.7 (10.2) וקצב הסינון הגלומרולרי הממוצע היה 11.6 (5.7) מ"ל לדקה ל-1.73 מטר בריבוע. רמות ההמוגלובין הבסיסיות היו שוות בשתי הקבוצות, אלו שקיבלו טיפול לגירוי אריתרופויזה ואלו שלא קיבלו. הערכים המותאמים של המוגלובין היו 10.2 (1.5) גרם לדצ"ל ו-10.1 (1.4) גרם לדצ"ל. במהלך שנה של תצפיות, 34 יחידות של עירויי תאי דם אדומים נדרשו במטופלים שקיבלו טיפול עם תרופות לגירוי אריתרופויזה, לעומת 128 יחידות של עירויי תאי דם אדומים שנצרכו בקבוצת הביקורת. במטופלים של קבוצת הביקורת נמצא שיעור עירויים גבוהה יותר (יחס שיעורי השכיחות Incidence rate ratio]] 3.6, רווח בר-סמך 95% 2.49-5.31, P<0.00001) ושיעור אשפוזים גבוה יותר (יחס שיעורי השכיחות 2.34, רווח בר-סמך 95% 1.80-3.03, P<0.000001) לעומת הקבוצה שקיבלה טיפול לגירוי אריתרופויזה, גם לאחר התאמה לפי תחלואה נלווית.

מסקנת החוקרים הייתה כי נטל המחלה הכבד של טיפול פליאטיבי במטופלים עם מחלת כליות כרונית בדרגה 4 עד 5, הודגם על ידי הצורך בעירויים ושיעור האשפוזים. שיפור משמעותי, נצפה בשני פרמטרים אלו, באמצעות הטיפול בתרופות לגירוי אריתרופויזה.

מקור: 

Chow K. M. et al. (2019) American Journal of Hospice and Palliative medicine. 36, 718

נושאים קשורים:  אנמיה,  עירויים,  תאי דם אדומים,  אריתרופויזה,  מחלת כליות כרונית,  דיאליזה,  אשפוז,  מחקרים
תגובות