עירוי תאי דם אדומים

האם עירוי תאי דם אדומים יעיל בהקלת בתסמינים של חולי סרטן שמקבלים טיפול פליאטיבי?

מחקר אורכי שבוצע במרכז אונקולוגי פרטי בנפאל מצא כי מטופלים עם סרטן שמקבלים טיפול פליאטיבי יכולים להרוויח משיפור משמעותי בתסמיני אנמיה, בעיקרם עייפות וקוצר נשימה, באמצעות עירוי תאי דם אדומים

28.10.2019, 18:16

מטופלים שמקבלים טיפול פליאטיבי בדרך כלל סובלים מתסמינים של קוצר נשימה וישנוניות, הם מתעייפים בקלות וסובלים מתחושה כללית לא טובה. במובן הרחב, כל התסמינים האלו יכולים להיות תוצאה של סיבה שורשית אחת: אנמיה הקשורה לסרטן. לכן במקרים רבים ניתן עירוי תאי דם אדומים, על מנת לשפר את הסטטוס התפקודי של המטופלים. רמות סף שונות של המוגלובין הוצעו, רמות המוגלובין מתחת ל-9 גרם לדצ"ל הן הערך הכי נפוץ המקובל. מחקר העריך והשווה את היעילות בהקלת תסמינים סובייקטיביים של עייפות וקשיי נשימה, במטופלים שמקבלים טיפול פליאטיבי וקיבלו עירוי דם. היעילות נבדקה ביום 0 וביום 7.

ערכי המוגלובין, סימפטומים סובייקטיביים הקשורים לאנמיה שכללו עייפות וקוצר נשימה תועדו מ-122 מטופלים. המטופלים הוערכו שוב 7 ימים לאחר שקיבלו את העירוי. היעילות מבחינת התסמינים, לפני ואחרי קבלת העירוי, הושוותה בין המטופלים שנמצאים תחת טיפול פליאטיבי וקיבלו עירוי תאי דם אדומים לבין אלו שנמצאים תחת טיפול פליאטיבי ולא קיבלו עירוי כלל.

תוצאות המחקר הדגימו כי סף ההמוגלובין שנמצא היום בשימוש לקבלת עירוי תאי דם אדומים הינו 10 גרם לדצ"ל. מספר היחידות של עירוי תאי דם אדומים שצריך לתת הוחלט לפי ערכי ההמוגלובין, כאשר המטרה הייתה להעלות את הערכים מעל 10 גרם לדצ"ל. לפיכך ממוצע של 1.36 יחידות ניתנו בעירוי. שיפור בתסמינים, עם מובהקות סטטיסטית, נצפה במטופלים שדיווחו על תסמינים של עייפות וקוצר נשימה. השיפור נצפה גם במטופלים שקיבלו עירוי וגם באלו שלא קיבלו עירוי, כאשר כולם מטופלים שמקבלים טיפול פליאטיבי.

מסקנת המחקר הייתה כי מטופלים המקבלים טיפול פליאטיבי וסובלים מאנמיה ירוויחו מעירוי של תאי דם אדומים, נמצא ככל הנראה קשר חיובי בין קבלת העירוי לבין העייפות וקוצר הנשימה שדווחו על ידי המטופלים.

מקור: 

Timilsina S. et al. (2019) BMC Palliative Care. 18, https://doi.org/10.1186/s12904-019-0454-1

נושאים קשורים:  עירוי תאי דם אדומים,  אנמיה,  טיפול סימפטומטי,  קוצר נשימה,  עייפות,  המוגלובין,  מחקרים
תגובות