פגיעה כלייתית חריפה

פגיעה כלייתית חריפה שנגרמת מכימותרפיה פליאטיבית במטופלים עם סרטן ריאות

מחקר מצא כי מטופלים עם סרטן ריאות שמקבלים טיפול עם כימותרפיה פליאטיבית עלולים לפתח פגיעה כלייתית חריפה, אך הפגיעה תהיה לרוב בדרגה קלה ועם פרוגנוזה טובה ללא התקדמות למחלת כליות סופנית

13.01.2020, 17:13
כימותרפיה לווריד (צילום: אילוסטרציה)

פגיעה כלייתית חריפה משפיעה על התוצא של טיפול בסרטן ומעלה תמותה ותחלואה במטופלים עם סרטן. מחקר בדק את השכיחות, גורמי הסיכון והתוצא הקליני של פגיעה כלייתית חריפה שנגרמת מטיפול כימותרפיה פליאטיבי, שניתן למטופלים עם סרטן ריאות.

207 מטופלים עם סרטן ריאות אשר טופלו עם קו ראשון של כימותרפיה פליאטיבית נרשמו למחקר, בין ינואר 2005 לנובמבר 2014. תפקוד כלייתי הוערך בכל סבב של טיפול כימותרפי. פגיעה כלייתית חריפה הוגדרה על בסיס השינויים ברמות הקריאטינין בסרום, כפי שמוגדרים בהנחיות של הקרן KDIGOי(The kidney disease: Improving global outcomes). תוצאים קליניים הוערכו תוך הסתמכות על ההתפתחות של פגיעה כלייתית חריפה במהלך טיפול כימותרפי מקו ראשון.

מתוך 207 המטופלים, ב-36 (17.4%) התפתחה פגיעה כלייתית חריפה. מבין 36 המטופלים שפיתחו פגיעה כלייתית חריפה במהלך הטיפול הכימותרפי, ל-33 (91.8%) היה פגיעה כלייתית חריפה בדרגה 1. למרות שב-19 מהמטופלים (52.7%) שפיתחו פגיעה כלייתית חריפה במהלך טיפול כימותרפי התקדמה הפגיעה החריפה למחלת כליות כרונית, לא דווח על מטופלים שמחלתם התקדמה למחלת כליות סופנית (End Stage Renal Disease, ESRD). מספר סבבי הכימותרפיה נמצא קשור באופן בלתי תלוי לפגיעה כלייתית חריפה הנגרמת מכימותרפיה, לפי אנליזה רבת משתנים (יחס סיכויים 1.71, רווח בר-סמך 95% 1.29-2.26, P<0.001). חציון משך המעקב היה 83 חודשים. במטופלים עם פגיעה כלייתית חריפה שנגרמה מהטיפול הכימותרפי (קבוצת הפגיעה הכלייתית החריפה) הודגם זמן ארוך יותר משמעותית עד לכישלון טיפולי, לעומת מטופלים ללא פגיעה כלייתית חריפה (הקבוצה ללא פגיעה כלייתית חריפה) (4.2 חודשים לעומת 2.5 חודשים, P<0.0011). עם זאת, חציון השרידות הכולל (11.7 חודשים לעומת 8.8 חודשים, P=0.147) וזמן השרידות ללא התקדמות המחלה (5.5 חודשים לעומת 5.2 חודשים, P=0.347) לא היו שונים בשתי הקבוצות.

מסקנת המחקר הייתה כי פגיעה כלייתית חריפה שמתפתחת במהלך טיפול כימותרפי פליאטיבי היה לרוב בדרגה קלה עם פרוגנוזה טובה. ההתפתחות של פגיעה כלייתית חריפה נמצאה קשורה למספר סבבי הכימותרפיה שניתנו. פגיעה כלייתית חריפה לא השפיעה באופן שלילי על השרידות של מטופלים עם סרטן ריאות, שמקבלים טיפול כימותרפי פליאטיבי.

מקור: 

Song Ee P. et al. (2019) Journal of Cancer. 10, 5,332

נושאים קשורים:  פגיעה כלייתית חריפה,  מחלת כליות סופנית,  סרטן ריאות,  כימותרפיה,  שרידות,  מחקרים
תגובות