טיפול סוף החיים

מה רופאים בטיפול נמרץ חושבים על "פרויקט שלוש המשאלות"?

החוקרים בדקו מה רופאים ואנשי צוות סיעודי חושבים על שיטת התערבות לטיפול סוף החיים, פרויקט שלוש המשאלות, במסגרת טיפול נמרץ, והסיקו כי נראה שיש לה השפעה חיובית גם על המטופלים ובני משפחותיהם וגם על הצוות המטפל

טיפול סוף החיים (EOL – end-of-life) הוא חלק חשוב מהטיפול ביחידה לטיפול נמרץ (ICU – intensive care unit), שם כאחד מכל חמישה מטופלים נפטר. מטרת המחקר הנוכחי היתה לתאר את החוויות של הרופאים לגבי פרויקט שלוש המשאלות (3WP – 3 wishes project) ולהבין את ההשפעה של הפרויקט על הטיפול ב-ICU.

ה-3WP הוא שיטת התערבות פליאטיבית בה הרופאים מבררים ומוציאים לפועל את המשאלות האחרונות של מטופלים גוססים ב-ICU. התוכנית הוטמעה שבעה חודשים לפני ביצוע המחקר. המחקר הנוכחי בוצע בשיטות מעורבות כולל מידע כמותי מסקרים שמולאו ע"י הרופאים וממידע איכותני מתוך קבוצות מיקוד של רופאים.

המחקר בוצע ב-ICU עם 24 מיטות אשפוז בבית חולים אקדמאי שלישוני. במחקר השתתפו 97 רופאים שעובדים ב-ICU והמידע נאסף מהם באמצעות סקרים שהם התבקשו למלא במהלך תקופת המחקר. בנוסף, החוקרים ביצעו חמש קבוצות מיקוד בהן השתתפו 25 אנשי סיעוד ו-5 רופאים והמידע שנאסף שם תועד באופן דיגיטלי ועבר תמלול וניתוח.

במהלך תקופה של שבעה חודשים, 67 נפטרים ובני משפחותיהם השתתפו ב-3WP. המסקנות המקיפות שעלו לאחר ניתוח של הסקרים והמידע מקבוצות המיקוד היו כי 3WP שיפור את הטיפול לקראת סוף החיים ב-ICU, כפי שבא לידי ביטוי בשלושה נושאים מרכזיים: (1) ה-3WP עזר ליצור טיפול EOL בעל משמעות, (2) ה-3WP השפיע באופן חיובי על הצוות הסיעודי והרופאים, ו(3) הרופאים ראו כי ה-3WP משפיע באופן חיובי על בני המשפחה של המטופלים.

החוקרים הסיקו כי ההתערבות הזו, הממוקדת מטופל ומשפחה, עוזרת ליצור טיפול EOL בעל משמעות, המשפיע באופן חיובי גם על צוות ה-ICU ועל בני המשפחה של המטופלים.

מקור: 

Neville, T.H. et al. (2019) Journal of Palliative Medicine 22,12.

נושאים קשורים:  טיפול סוף החיים,  טיפול נמרץ,  טיפול פליאטיבי,  פרויקט שלוש המשאלות,  מחקרים
תגובות