מחקרים

מה ההשלכות של קבלת טיפול פעיל נגד סרטן בחודש האחרון לחיים?

החוקרים בדקו מה התועלת של מתן טיפול סיסטמי נגד סרטן בקרב מטופלים סופניים ואיך הטיפול משפיע על איכות החיים שלהם בחודש האחרון לחייהם

ההחלטה החשובה ביותר לאחר אבחון של מחלת סרטן סופנית היא האם לתת טיפול פעיל או לא. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לנתח את אגרסיביות הטיפול באמצעות הערכה של הטיפול הסיסטמי האנטי-סרטני (SACT – systemic anticancer therapy) שניתן בסמוך למוות, תיאור הטיפולים האלה וזיהוי גורמים הקובעים את השימוש בו.

המחקר הנוכחי בוצע על סמך עוקבות תצפית רטרוספקטיביות. באנליזה נכללו מטופלים עם גידולים גרורתיים שנפטרו בבית חולים אוניברסיטאי בספרד בשנים 2015-2016. החוקרים אספו מידע מתוך רשומות רפואיות של אונקולוגים ומטופלים כולל סוג הסרטן ומידע על הטיפול שניתן. המשתנה התלוי שנבדק היה מרווח הזמן בין הפעם האחרונה שניתן הטיפול לבין תאריך המוות.

תוצאות המחקר הראו כי 94 מטופלים (32.6%) מתוך 288 קיבלו SACT בחודש האחרון לחייהם. בעוקבה זו הייתה תדירות גבוהה יותר של סרטן ריאות (יחס הסיכויים: 1.58 ; רווח בר סמך 95%: 1.14-2.18), מטופלים קיבלו יותר טיפולים מאונקולוגים (יחס הסיכויים: 1.50 ; רווח בר סמך 95%: 1.08-2.08), קיבלו פחות מחזורי טיפול של קו טיפול אחרון (יחס הסיכויים: 1.28 ; רווח בר סמך 95%: 1.13-1.45), הדגימו תגובה אובייקטיבית נמוכה יותר (יחס הסיכויים: 3.13 ; רווח בר סמך 95%: 1.34-7.29), תועלת קלינית פחותה יותר (יחס הסיכויים: 2.38 ; רווח בר סמך 95%: 1.04-5.55), יותר פניות לחדר מיון (יחס הסיכויים: 1.59 ; רווח בר סמך 95%: 1.06-2.38), ופחות טיפולים מהיחידה לטיפול פליאטיבי (יחס הסיכויים: 4.55 ; רווח בר סמך 95%: 2.69-7.70). בתוצאות האנליזה הרב משתנית, הגורמים המנבאים לקבלת SACT בסמוך למוות נותרו אותו דבר: קבלה של פחות מחזורי טיפול (יחס הסיכויים: 1.28 ; רווח בר סמך 95%: 1.12-1.47) וקבלה של פחות טיפולים פליאטיביים (יחס הסיכויים: 4.54 ; רווח בר סמך 95%: 2.56-7.69).

החוקרים הסיקו כי שליש מהמטופלים קיבלו SACT בחודש האחרון לחייהם וחוו טיפול פחות מועיל ואיכות טיפול ירודה בהשוואה למטופלים שלא קיבלו SACT בחודש האחרון לחייהם.

מקור: 

Baena-Canada, J.M. et al. (2019) Journal of Palliative Medicine 22,11.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן סופני,  טיפול פעיל,  טיפול פליאטיבי,  איכות הטיפול,  יעילות הטיפול
תגובות