מתדון

האם כדאי להוסיף מתדון לטיפול עם אופיואידים לאיזון כאב אצל חולים פליאטיביים?

החוקרים הראו כי ניתן להוסיף מתדון במינון נמוך לטיפול עם אופיואידים לצורך הקלה על כאבים מורכבים אצל חולי סרטן סופיים וכי מדובר בטיפול יעיל ובטיחותי

אופיואידים במרשם (צילום: אילוסטרציה)

הוספה של מתדון במינון נמוך לטיפול מתמשך עם אופיואידים היא גישה שנראית מבטיחה לטיפול בכאבים מורכבים הנובעים ממחלה סרטנית, ועל אף עדויות מועטות, היא נמצאת בשימוש בשדה הקליני.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את השימוש במתדון במינון נמוך במסגרת טיפול פליאטיבי בשוודיה. החוקרים השתמשו בשאלונים שהופצו בשירותי הרפואה הפליאטיבית בשוודיה וכללו שאלות הנוגעות לשימוש במתדון בקרב מטופלים ב-12 החודשים האחרונים.

השאלון הוצג כתוספת לשאלון סוף החיים (ELQ - end-of-life questionnaire) שחובה למלא במחשב במסגרת הרשומות של הטיפול הפליאטיבי בשוודיה (SRPC - Swedish Register of Palliative Care).

במחקר השתתפו 60 מתוך 133 (45%) יחידות פליאטיביות שהוזמנו להשתתף במחקר. בסך הכל, מולאו 4,780 שאלוני ELQs. מתוך כלל המטופלים, נמצא כי 410 מטופלים (9%) קיבלו מתדון. החוקרים מצאו כי 96% מהמטופלים שקיבלו מתדון, התרופה הייתה רשומה כתוספת לטיפול עם אופיואידים, בעיקר בעקבות חוסר שליטה בכאבים תחושתיים (Nociceptive) ונוירופטיים מעורבים (70%).

תוצאות המחקר הראו כי חציון השימוש במתדון היה 21 ימים, כאשר ב-86% מהמקרים השימוש היה עד שהמטופל נפטר. בנוסף, נמצא כי המינון היומי הממוצע של מתדון עלה מ-7 מ"ג בתחילת הטיפול ל-21 מ"ג (p< 0.005) ב-24 השעות האחרונות לחיי המטופל. כמו כן, המינונים היומיים של האופיואידים המקבילים למורפין בהם השתמשו במקביל היו 184 ו-199 מ"ג (p<0.05), בהתאמה. החוקרים מצאו כי 94% מהמטופלים דיווחו על הקלה בכאבים. בנוסף, 20% מהמטופלים חוו תופעות לוואי, כאשר אף אחת מהן לא הייתה חמורה.

החוקרים הסיקו כי הוספה של מתדון במינון נמוך לטיפול מתמשך עם אופיואידים בקרב מטופלים הסובלים מכאבים מורכבים כתוצאה ממחלה סרטנית מבוססת היטב במסגרת הרפואה הפליאטיבית בשוודיה. כמו כן, הם סברו כי לטיפול יש השפעות טובות בהקלה על כאבים וכי הוא טיפול בטיחותי.

מקור: 

Furst, P. et al. (2020) Journal of Palliative Medicine 23,2.

נושאים קשורים:  מתדון,  אופיואידים,  כאב,  כאב קשור לסרטן,  מחקרים
תגובות