אשפוז חוזר

מה היא היארעות של אשפוזים חוזרים בבית חולים ממסגרת של הוספיס בית?

החוקרים ביצעו מחקר רטרוספקטיבי שמטרתו הייתה לבחון את ההיארעות, הסיבות והמאפיינים של המטופלים הקשורים באשפוזים חוזרים לבית החולים ממסגרת של הוספיס בית

הוספיס בית מטרתו לספק נוחות למטופלים בסוף חייהם ואשפוזים חוזרים בבית חולים לא עולים בקנה אחד עם מטרה זו. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק את ההיארעות והמאפיינים הקשורים לאשפוזים בבית חולים של מטופלים הנמצאים בהוספיס בית במהלך תקופה של שנתיים.

המחקר הנוכחי הוא מחקר עוקבה רטרוספקטיבי שכלל 705 מטופלים שאושפזו ושוחררו מבית חולים אקדמאי ריבעוני להוספיס בית בין ה-1 בינואר 2016 עד ה-31 בדצמבר 2017. התוצא המרכזי שנבדק במחקר היה היארעות של אשפוז חוזר לאחר השחרור להוספיס בית. החוקרים השתמשו ברגרסיה רב-משתנית עם סלקציה בצעדים קדימה (Stepwise forward selection) בכדי לזהות את המאפיינים הקשורים לאשפוזים החוזרים.

תוצאות המחקר הראו כי ההיארעות של אשפוזים חוזרים עמדה על 10.50% (n=74), והחציון של מספר הימים מהשחרור עד אשפוז חוזר היה 32.5 ימים (טווח בין רבעוני: 14-75). החוקרים מצאו כי הסיבות לאשפוזים חוזרים כללו: בעיה רפואית חדשה בלתי צפויה (n=33, 44.59%), תסמינים בלתי נשלטים (n=25, 33.78%), חוסר הבנה של סטטוס ההוספיס (n=12, 16.22%) ומצוקה של המטפל (n=4, 5.14%). כמו כן, הם מצאו כי המאפיינים הבאים היו קשורים לאשפוזים חוזרים: נשים בהשוואה לגברים (יחס הסיכויים= 1.96; רווח בר סמך 95%: 1.16-3.32), לא לבנים בהשוואה ללבנים (יחס הסיכויים= 2.40; רווח בר סמך 95%: 1.36-4.24) ואבחנה בהוספיס של מחלת לב בהשוואה ליתר המחלות (יחס הסיכויים=4.40; רווח בר סמך 95%: 2.06-9.37).

ממצאי המחקר הנוכחי הראו שיעורי היארעות נמוכים יותר של אשפוזים חוזרים מהוספיס בית בהשוואה למחקרים קודמים, שעמדו על 10.50%. בנוסף, החוקרים הסיקו כי מטופלות נשים, מטופלים לא לבנים ומטופלים שקיבלו אבחנה של מחלת לב היו בסבירות גבוהה יותר להגיע לאשפוז חוזר בבית החולים.

מקור: 

Cao, T. et al. (2020) Journal of Palliative Medicine 23,2.

נושאים קשורים:  אשפוז חוזר,  היארעות,  מחלת לב,  מחקרים,  הוספיס ביתי
תגובות