אופיואידים

האם ניתן לשפר את השליטה בכאבים של מטופלים עם סרטן ללא העלאת מינון האופיואידים?

החוקרים הראו כי בעזרת טיפולים פליאטיביים שונים ניתן להשיג שליטה בכאב בלתי נשלט בקרב כמחצית מהמטופלים הסובלים מכאבים הקשורים למחלת ממאירה ללא העלאת מינון האופיואידים

העלאת מינון האופיואידים שמקבל המטופל היא הגישה המקובלת לטיפול בכאב בלתי נשלט כתוצאה ממחלה ממאירה. מלבד העלאת מינון האופיואידים, גישות טיפול פליאטיביות הן רב ממדיות ועשויות לשפר את השליטה בכאב ללא העלאת מינון האופיואידים.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את יחס המטופלים שהופנו לקבלת טיפול פליאטיבי באשפוז (IPC – inpatient palliative care) במוסד שנבדק שהשיגו שיפור קליני בכאבים (CIP – clinically improved pain) ללא העלאת מינון האופיואידים.

החוקרים בדקו מטופלים שהופנו לטיפול ע"י צוות ה-IPC במוסד הרפואי. קריטריוני ההכללה במחקר היו: (1) נטילת תרופות המכילות אופיואידים, (2) לפחות 2 ביקורים עוקבים אצל צוות ה-IPC, ו(3) ציון הערכת כאב לפי ESASי(Edmonton Symptom Assessment Scale)י≥4 בזמן קבלת הייעוץ.

החוקרים בדקו את המשתנים הדמוגרפיים והקליניים, כולל סוג הסרטן, מידע בנוגע לנטילת אופיואידים (סוג, אופן מתן ומינון שווה ערך למינון יומי של מורפיום פומי [MEDD - morphine equivalent daily dose], החלפת אופיואידים, ייעוץ פסיכולוגי, שינויים בתרופות נוספות (למשל קורטיקוסטרואידים, תרופות אנטי-אפילפטיות – Gabapentin ו-Pregabalin, בנזודיאזפינים ותרופות אנטי-פסיכוטיות) והשגה של CIP.

במחקר השתתפו 300 מטופלים, מתוכם 196 (65%) הצליחו להשיג CIP. מתוך המטופלים שהשיגו CIP,י85 (43%) השיגו CIP ללא העלאה של ה-MEDD. החוקרים מצאו כי השגת CIP ללא העלאת MEDD הייתה קשורה ליותר שימוש בתרופות נוספות (p=0.003), פחות החלפות של אופיואידים (p=0.005) ומצוקה שקשורה לתסמינים נמוכה יותר ע"פ סקלת ESASי(p=0.04).

תוצאות המחקר חשפו כי כמעט מחצית מהמטופלים שהשיגו CIP הצליחו לעשות זאת מבלי להעלות את ה-MEDD, מה שמצביע על כך שייתכן כי התערבות פליאטיבית רב ממדית יעילה בשיפור השליטה בכאב אצל הרבה מטופלים שהם Opioid-tolerant ללא צורך בהעלאת מינון האופיואידים שהם נוטלים.

מקור: 

Qian, Y. et al. (2020) Journal of Palliative Medicine 23,4.

נושאים קשורים:  אופיואידים,  שליטה בכאב,  החלפת אופיואידים,  תרופות נוספות,  טיפול פליאטיבי באשפוז,  מחקרים
תגובות