גילוי נאות פרוגנוסטי

מודעות פרוגנוסטית בקרב מטופלים עם ממאירות מתקדמת

מודעות מדויקת של מטופלים פליאטיביים עם סרטן מתקדם אודות הפרוגנוזה שלהם, אינה מועילה ואף עלולה להזיק להם ולפגוע באיכות חייהם

מודעות מדויקת אודות פרוגנוזה הינה גורם חשוב בהחלטה הטיפולית של מטופלים עם ממאירות מתקדמת; עם זאת, גילוי נאות פרוגנוסטי מהווה סוגיה שעדין נתונה לויכוח, מכיוון שהוא עלול להפחית ממידת שביעות הרצון של המטופלים ולהגביר דיכאון.

מטרת מחקר זה הייתה להעריך האם מודעות פרוגנוסטית של מטופלים מקושרת לאיכות חיים מופחתת או מצב רוח דכאוני מוגבר במטופלים עם ממאירות מתקדמת.

מחקר עוקבה זה גייס 386 מטופלים עם ממאירות מתקדמת, לאורך 3 תקופות זמן בין דצמבר 2016 לאוגוסט 2018. תוצא המחקר הוגדר כשינוי באיכות החיים ובדכאון לפי המודעות הפרוגנוסטית של המטופלים בנקודת הבסיס, כעבור 3 חודשים וכעבור 6 חודשים.

החוקרים מצאו הבדלים מובהקים בשינוי באיכות החיים בהתבסס על המודעות הפרוגנוסטית של מטופלים. מנקודת הבסיס עד ל-3 חודשים לאחר מכן, בקרב אלו עם היעדר מודעות פרוגנוסטית נצפה שיפור מובהק בציונים בסולמות הבאים: תפקוד רגשי (p=0.039), כאב (p=0.042), רווחה קיומית (p=0.025) ותמיכה חברתית (p=0.038). במעקב כעבור 6 חודשים, הקבוצה ללא מודעות פרוגנוסטית השתפרה באופן מובהק בציונים בסולמות הבאים: תפקוד גופני (p=0.037), תפקוד רגשי (p=0.002), בחילות/הקאות (p=0.048), עצירות (p=0.039) ורווחה קיומית (p=0.025). לא נצפה הבדל מובהק בין הקבוצות מבחינת דכאון.

לסיכום, החוקרים הסיקו כי מודעות פרוגנוסטית מדויקת עלולה לגרום נזק, ואינה מספקת תועלת נוספת מבחינת איכות חיים ומצב רוח בקרב מטופלים עם ממאירות מתקדמת, לאורך טווח זמן קצר.

מקור: 

EunKyo Kang et. al (2020) American Journal of Hospice and Palliative Medicinehttps://doi.org/10.1177/1049909120905789

נושאים קשורים:  גילוי נאות פרוגנוסטי,  מטופלים עם ממאירות מתקדמת,  איכות חיים,  דכאון,  מודעות פרוגנוסטית,  חולי סרטן,  מחקרים
תגובות