איזור כאב

מהימנות מדידות כאב במבוגרים מאושפזים - היקף, עוצמה ואתרים

חוקרים סבורים כי סולם לדירוג כאב ומיפוי אזורי כאב מהווים בדיקות מהימנות להערכת כאב באוכלוסיה מבוגרת

24.11.2020, 11:08
שיקום במוסד גריאטרי. אילוסטרציה

ידוע כי מהימנות הערכת הכאב בקשישים שבירים וחולים מבוגרים, אינה נושא שנבדק לעתים קרובות. מטרת החוקרים הייתה להעריך את מהימנותה לאורך הזמן של בדיקה למספר אתרי הגוף הכואבים, עוצמת הכאב והיקף הכאבים, בקרב מבוגרים המאושפזים במוסד.

החוקרים גייסו 74 נבדקים שהינם חולים מבוגרים המאושפזים במוסד והעריכו אותם בשני מפגשים נפרדים, במרווח יומיים עד שבוע זה מזה, לעוצמת הכאב, מספר האתרים בגוף בהם הם מדווחים על כאב והיקף הכאב (בפיקסלים). לשם ההערכה, החוקרים השתמשו בסולם חומרת כאב של 0 עד 10, תרשים גוף המחולק ל-50 אזורים ו-ImageJ. לאחר מכן, חישבו את ה-ICCsי(Intraclass correlation coefficients),יSEMי(standard error of measurement) ו-MDDsי(minimal detectable differences).

החוקרים מצאו כי בפגישה הראשונה, הערך הממוצע של עוצמת הכאב היה 5.54 עם סטיית תקן של 2.12 נקודות, מספרי אתרי הגוף הכואבים היה בממוצע 4.47 עם סטיית תקן של 3.27 והיקף הכאב היה 2,726.00 עם סטיית תקן של 2,322.09 פיקסלים. זאת ועוד, נמצא כי ה-ICCs היו 0.82 (רווח בר-סמך 95%: 0.72-0.89) עבור עוצמת הכאב, 0.89 (רווח בר-סמך 95%: 0.83-0.93) עבור מספר אתרי הגוף הכואבים ו-0.74 (רווח בר-סמך 95%: -0.07-0.91) עבור איזור הכאב. לבסוף, נמצא כי ה-MDD היה 2.46 עבור עוצמת הכאב, 3.14 עבור מספר אתרי הגוף הכואבים ו-4,997.60 עבור היקף הכאב.

החוקרים הגיעו למסקנה כי סולם דירוג הכאב ושיטת מיפוי הגוף הינם מהימנים לשם הערכת עוצמת הכאב ומספר האתרים הכואבים, בהתאמה. הם סבורים כי רווח בר-הסמך הרחב של ה-ICC שנמצא עבור איזור הכאב ושגיאת המדידה הגבוהה פוגעים ביישום הקליני הפוטנציאלי שלו.

מקור: 

Silva, A. G. et al. (2020) Pain Practice. https://doi.org/10.1111/papr.12954

נושאים קשורים:  איזור כאב,  אוכלוסייה מבוגרת,  עוצמת כאב,  מחקרים
תגובות