אופיואידים

יעילות ובטיחות בטיפול בקוצר נשימה המקושר לסרטן עם אופיואידים

החוקרים מצאו השפעות חיוביות מועטות בלבד בטיפול בקוצר נשימה המקושר לסרטן עם אופיואידים

אופיואידים. סכנת התמכרות (צילום: אילוסטרציה)

קוצר נשימה הוא אחד התסמינים המטרידים ביותר איתם מתמודדים חולי סרטן מתקדם. מטרת המחקר הייתה להעריך את השימוש באופיואידים בניהול של קוצר נשימה המקושר לסרטן.

החוקרים ערכו סקירה מערכתית ומטה-אנליזה בהתבסס על ניסויים אקראיים ומבוקרים. ניסויים אלה נלקחו ממאגרי המידע PUBMED,יEMBASE, ו-Cochrane Central Register of Controlled Trials בכדי לבחון את ההשפעה של אופיואידים בהקלה על קוצר נשימה המקושר לסרטן. תת-קבוצה וניתוח רגישות בוצעו בכדי להעריך סוגים שונים של אופיאואידים.

במחקר נסקרו 11 מחקרים אקראיים ומבוקרים, בהם נכללו סך הכל 290 משתתפים. 9 מתוך הניסויים האלה נכללו במטה-אנליזה. בהשוואה לביקורת, טיפול עם אופיואידים הראה השפעה חיובית קטנה על קוצר נשימה,  טיפול עם אופיואידים לא העלה את הסיכון לישנוניות, אך כן נצפתה השפעה שלילית על קצב הנשימה. כמו כן, לא הייתה עדות לביצועים משופרים במבחן הליכה של 6 דקות (6MWT), או בריווי החמצן הפריפרי לאחר טיפול עם אופיואידים. תת קבוצה קטנה בניסויים הראתה שיפור של קוצר הנשימה לאחר טיפול עם מורפין, ואילו טיפול עם פנטניל לא הראה שיפור בקוצר הנשימה. ניתוח הרגישות לא הראה הבדלים בכיוון ההשפעה כאשר כל אחד מהמחקרים בנפרד הוסר מהמטא-אנליזה.

מחקר זה, אשר מסתמך על סקירה ומטה-אנליזה מספק עדויות להשפעות חיוביות מועטות בלבד בטיפול עם אופיואידים כנגד קוצר נשימה המקושרת לסרטן. מאחר ולא הייתה התייחסות לתופעות לוואי במחקרים, לא ניתן לספק עדויות בנוגע לבטיחות.

מקור: 

Efficacy and Safety of Opioids in Treating Cancer-Related Dyspnea: A Systematic Review and Meta-Analysis Based on Randomized Controlled Trials Published:July 27, 2020DOI:https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.07.021

נושאים קשורים:  אופיואידים,  קוצר נשימה,  סרטן,  מחקרים
תגובות