נטל תחלואה

הנטל הבריאותי מסרטן – תחזית עולמית לשנת 2060

מחקר זה מצא כי בשנת 2060 יהיו כ-13.6 מיליון נפטרים מסרטן בשנה. אחוז העלייה במוות מסרטן יהיה הגבוה ביותר במדינות עם הכנסה נמוכה

24.01.2021, 15:01

טיפול פליאטיבי הוכח כמשפר תוצאים עבור חולי סרטן, אך במדינות רבות הגישה אליו נותרה לא טובה. הבנת הצרכים העתידיים בתחום חיונית לתכנון יעיל של מערכת הבריאות. מטרת מחקר זה הייתה לחזות את הנטל הקשור למוות מסרטן עד שנת 2060, לפי גיל, מין, סוג סרטן ויכולת הכלכלה האזורית של המדינה לפי הבנק העולמי.

במחקר תחזיות מבוסס אוכלוסייה זה, התחזיות העולמיות של הצורך בטיפול פליאטיבי נגזרו משילוב של תחזיות התמותה מסרטן של ארגון הבריאות העולמי (2016–2060) עם אומדנים על סבל הקשור לסרטן.

עד שנת 2060, 16.3 מיליון אנשים ימותו מסרטן מדי שנה (לעומת 7.8 מיליון בשנת 2016). הסבל הקשור לסרטן יגדל במהירות רבה יותר במדינות בעלות הכנסה נמוכה (עלייה של 407% בין השנים 2016-2060) בהשוואה למדינות עם הכנסה נמוכה-בינונית, הכנסה בינונית-גבוהה והכנסה גבוהה, (גידול של 168%, 96% ו-39% בשנים 2016-2060, בהתאמה). בשנת 2060, 67% מהאנשים שמתים ממחלת הסרטן, יהיו מעל גיל 70, לעומת 47% בשנת 2016. במדינות בעלות הכנסה גבוהה ובינונית-גבוהה, סרטן הריאות יהיה הגורם הגדול ביותר למוות מסרטן. במדינות עם הכנסה נמוכה ובינונית-נמוכה, סרטן השד.

מטופלים רבים עם סרטן יסבלו סבל מיותר לפני מותם אלא אם כן תהיה הרחבה של השילוב של הטיפול הפליאטיבי בתוכניות הטיפול בסרטן. כישלון לעשות זאת יפגע הן במטופלים והן במערכות הבריאות בהם הם מטופלים.

מקור: 

Sleeman K. E. Et al. (2021) Palliative Medicine 35(1): 231-235

נושאים קשורים:  נטל תחלואה,  סרטן,  טיפול פליאטיבי,  מחקרים
תגובות