טיפול פליאטיבי

עיתוי ההפניה לטיפול פליאטיבי לפני ואחרי עדויות מניסויים התומכים בטיפול פליאטיבי מוקדם

חוקרים סבורים כי לאחר פרסום הראיות על היתרונות בטיפול פליאטיבי מוקדם, יותר חולי סרטן מתקדם הופנו לטיפול שכזה

14.02.2021, 18:00

זה מכבר ישנן עדויות ממחקרים אקראיים מבוקרים המראות יתרונות בהקשר לתוצאי איכות חיים, של טיפול פליאטיבי המתחיל מוקדם ובמקביל לטיפול האונקולוגי הסטנדרטי, בחולים עם סרטן מתקדם. החוקרים שיערו כי בעקבות עדויות אלו, ההפניה לטיפול פליאטיבי חיצוני על ידי מרכזים לטיפול בסרטן תיעשה בשלב מוקדם יותר.

החוקרים סקרו מאגרי מידע ניהוליים לשתי עוקבות של חולים: עוקבה של לפני פרסום הראיות בה החולים ביקרו במרפאה פליאטיבית בין יוני לנובמבר 2006 ועוקבה שלאחר פרסום הראיות שהחולים בה ביקרו במרפאה בין יוני לנובמבר 2015. החוקרים סידרו את עיתוי ההפניה לקטגוריות לפי הזמן שעבר ממועד ההפניה ועד מוות של המטופל – הפניה מוקדמת (יותר מ-12 חודשים לפני המוות), בינונית (6-12 חודשים) ומאוחרת (6 או חודשים או פחות לפני המוות). החוקרים השתמשו באנליזות רגרסיה לוגיסטיות עם משתנים סידוריים מרובים, לקביעת הגורמים הדמוגרפיים והרפואיים הקשורים לתזמון ההפניה.

החוקרים מצאו כי שיעור ההפניות המאוחרות ירד מ-68.8% לפני העדויות ל-44.8% לאחר העדויות. כמו כן, נמצא כי שיעור ההפניות המוקדמות עלה מ-13.4% ל-31.1% (p <0.0001) לאחר פרסום הראיות. החוקרים דיווחו כי הזמן החציוני מההפניה לטיפול פליאטיבי ועד מוות של המטופל עלה מ-3.5 ל-7.0 חודשים (p <0.0001) והזמן מהאבחנה ועד מועד ההפניה התקצר גם הוא (p <0.05). כאשר ביצעו אנליזת רגרסיה רבת משתנים, מצאו כי הפניה מוקדמת לטיפול פליאטיבי הייתה נפוצה יותר בקבוצה שנבדקה לאחר פרסום הראיות (p <0.0001), לאחר נטרול ערפלנים כמו זמן קצר יותר ממועד האבחנה (p <0.0001), הפניה לניהול כאב ותסמינים (p = 0.002) ומין החולה (p = 0.04). לבסוף, נמצא כי שיעור ההפניות המאוחרות הצטמצם לפחות מ-50% בחולים עם גידולי שד, גידולים גינקולוגיים, גידולים באברי המין, בריאות ובמעי.

החוקרים הגיעו למסקנה כי בעקבות עדויות איתנות ממחקרים התומכים בטיפול פליאטיבי מוקדם בחולים עם סרטן מתקדם, חולים אכן הופנו מוקדם יותר לטיפול פליאטיבי חיצוני, באופן מובהק.

מקור:

Hausner, D. et al. The Oncologist 2020; https://doi.org/10.1002/onco.13625

נושאים קשורים:  טיפול פליאטיבי,  חולים אונקולוגיים,  מחקרים
תגובות