טיפול נמרץ

השפעת הפרוגנוזה לטווח ארוך של מטופלים על אשפוזם בטיפול נמרץ

מחקר זה מצא כי הפרוגנוזה לטווח ארוך של מטופלים, לא היוותה שיקול על קבלתם למחלקות לטיפול נמרץ

21.02.2021, 17:31
יחידת טיפול נמרץ. אילוסטרציה

הישרדות ארוכת טווח ותוצאים תפקודיים צריכים להשפיע על ההחלטה לקבל מטופל למחלקת טיפול נמרץ, במיוחד במטופלים עם מחלה מתקדמת. מטרת מחקר זה הייתה לבדוק האם תחזיות הרופאים לגבי פרוגנוזה של המטופלים לטווח ארוך, השפיעו על ההחלטה לאשפז מטופלים עם ובלי מחלה מתקדמת, במחלקות טיפול נמרץ.

במחקר פרוספקטיבי זה, החוקרים העריכו את הישרדות המטופלים בזמן הטיפול במחלקת טיפול נמרץ וההסתברות ל-4 תוצאים ארוכי טווח: יציאה מבית החולים בחיים, שרידות לאחר 6 חודשים, התאוששות המצב התפקודי ושיפור המצב הקוגניטיבי. במחקר נבנו מודלים של רגרסיה לוגיסטית רב משתנית תוך שימוש בקבלה ליחידה לטיפול נמרץ (ICU) כמשתנה התלוי.

מתוך 201 מטופלים שהוערכו, 105 (52.2%) סבלו ממחלה מתקדמת ו-140 (69.7%) אושפזו בטיפול נמרץ. ההסתברות לקבלה נקשרה מאוד לתועלת הישרדותית לטווח הקצר הצפויה למטופלים עם או בלי מחלה מתקדמת. לעומת זאת, הסבירות הצפויה שהמטופל יעזוב את בית החולים בחיים, יישאר בחיים כעבור 6 חודשים, יחלים מהמצב התפקודי ויחזור ליכולות הקוגניטיבית הראשונית שלו, לא הייתה קשורה להחלטה להכניס מטופלים לטיפול נמרץ. אפילו עבור מטופלים עם מחלה מתקדמת, אף אחד מהתוצאים המשוערים הללו לא השפיעו על החלטת הקבלה.

קבלות לטיפול נמרץ בקרב מטופלים עם מחלה מתקדמת נקבעו על פי תועלת הישרדותית לטווח הקצר ולא על פי פרוגנוזה לטווח הארוך. תכנון טיפול מקדים ופיתוח כלי עזרה להחלטה יכולים לסייע בהגבלת קבלות שעלולות להיות בלתי הולמות לטיפול נמרץ.

מקור: 

Escher M. Et al. (2021) Palliative Medicine 35(1): 161-168

נושאים קשורים:  טיפול נמרץ,  פרוגנוזה,  אשפוז,  מחקרים
תגובות