שחיקה

שחיקה בקרב אנשי מקצוע בתחום הטיפול הפליאטיבי

מחקר זה מצא כי טווח תסמיני השחיקה אצל אנשי מקצוע בתחום הטיפול הפליאטיבי רחב מאוד והראה מה עזר לשפר אותם

24.02.2021, 15:04
שחיקת הרופאים. אילוסטרציה

בשנים האחרונות תשומת הלב לגבי השכיחות ומניעת השחיקה בקרב אנשי מקצוע בתחום הבריאות גוברת. קיימת אי בהירות לגבי שכיחות השחיקה בקרב אנשי מקצוע בתחום הרפואה הפליאטיבית, ומעט ידוע על התערבויות יעילות בתחום זה. מטרת מחקר זה הייתה לחקור את שכיחות תסמיני השחיקה בקרב אנשי מקצוע בתחום הטיפול הפליאטיבי, ואילו התערבויות עשויות להפחית את תסמיני השחיקה באוכלוסייה זו.

במחקר זה בוצעה סקירת ספרות שיטתית שהתבססה על קריטריונים של הצהרת PRISMA, בה נבדקה שכיחות השחיקה בקרב אנשי מקצוע בתחום הטיפול הפליאטיבי, והתערבויות שמטרתן למנוע שחיקה. הסקירה התבצעה במאגרי המידע PubMed, PsycInfo ו-Cinahl עבור מחקרים שהתפרסמו בין השנים 2008-2020. טיב המחקרים הוערך בשיטת Hawkers לבדיקה שיטתית של המחקרים.

בסך הכל בסקירה זו נכללו 59 מחקרים. שחיקה בקרב אנשי מקצוע בתחום הטיפול הפליאטיבי נעה בין 3% ל-66%. לא נמצאו הבדלים גדולים בשכיחות בין אחיות לרופאים. אנשי מקצוע בתחום הטיפול הפליאטיבי במסגרות כלליות חווים יותר סימפטומים של שחיקה בהשוואה לאלה הנמצאים במסגרות טיפול פליאטיבי ייעודיות. עשרה מחקרים דיווחו על השפעות התערבויות שמטרתן למנוע שחיקה. שישה מחקרים שבחנו  מדיטציה, שיפור מיומנויות תקשורת, אימון עמיתים ופיקוח מבוסס אמנות, דיווחו על הפחתת תסמין אחד או יותר של שחיקה לאחר ההתערבות.

טווח השחיקה בקרב אנשי מקצוע בתחום הטיפול הפליאטיבי משתנה מאוד. להתערבויות המבוססות על מדיטציה, אימוני תקשורת, אימון עמיתים ופיקוח מבוסס-אמנות יש השפעות חיוביות אך התוצאים ארוכי הטווח אינם ידועים עד כה.

מקור: 

Dijxhoorn A. F. Q. Et al (2021) Palliative Medicine 35(1): 6-26

נושאים קשורים:  שחיקה,  טיפול פליאטיבי,  מדיטציה,  מחקרים
תגובות