דמנציה

יישום של טיפול פליאטיבי מקצועי והתוצאים בחולים מאושפזים עם דמנציה

חוקרים סבורים כי תכנית טיפול פליאטיבית מקצועית מעלה את הסיכוי של חולים עם דמנציה להשתחרר להוספיס לאחר אשפוז אקוטי

דמנציה (אילוסטרציה)

ידוע כי בסובלים ממחלות קשות, טיפול פליאטיבי מקצועי עשוי לשפר את איכות החיים, שביעות רצון המטופלים והמטפלים ולסייע בתכנון מוקדם של הטיפול, כמו גם לירידה בניצול שירותי הבריאות. עם זאת, ישנן עדויות מוגבלות בנוגע ליעילות הנ"ל בחולים עם דמנציה, במיוחד במצבי אשפוז אקוטי. מטרת החוקרים הייתה לקבוע האם שימוש בטיפול פליאטיבי מקצועי בבתי חולים קשור להבדלים בתוצאים התלויים בעוצמת הטיפול, בחולים מאושפזים עם דמנציה.

החוקרים ערכו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי ב-51 בתי חולים במדינת ניו יורק, אשר יישמו או לא יישמו תוכנית טיפול פליאטיבי בין השנים 2008-2014. החוקרים לא הכלילו בתי חולים בהם הייתה מסגרת עקבית של טיפול פליאטיבי במשך תקופת המחקר. אוכלוסיית המחקר כללה את כל החולים המאושפזים עם דמנציה. החוקרים הגדירו את התוצא העיקרי כשחרור להוספיס מאשפוז חריף. התוצאים המשניים כללו את משך האשפוז, צורך בהנשמה מלאכותית ודיאליזה ומספר ימי אשפוז במחלקה לטיפול נמרץ. החוקרים בחנו את ההבדלים באמצעות אנליזה רב-משתנית, על מנת להעריך את הקשר בין יישום של תכנית טיפול פליאטיבי לבין התוצאים, תוך התאמה למאפייני המטופל ובית החולים, תוך התחשבות במימד הזמן.

החוקרים עקבו אחר 82,118 חולים עם דמנציה (גיל ממוצע 83.04 עם סטיית תקן 10.04, 51,170 נשים - 62.21%) שעברו אשפוז אקוטי, מתוכם 41,227 (50.27%) בבתי חולים שיישמו תוכנית לטיפול פליאטיבי. החוקרים מצאו כי לחולים המאושפזים בבתי חולים שהחלו תכנית לטיפול פליאטיבי היה סיכוי גבוה יותר ב-35% להשתחרר להוספיס, בהשוואה לחולים המאושפזים בבית חולים ללא טיפול פליאטיבי (יחס סיכויים מותאם של 1.35, רווח בר-סמך 95%: 1.19-1.51, P <0.001). זאת ועוד, לא נצפו הבדלים משמעותיים בתוצאים המשניים.

החוקרים הגיעו למסקנה כי יישום תוכנית טיפול פליאטיבי מקצועי, קשור לעלייה בשיעורי השחרור להוספיס לאחר אשפוז אקוטי, בחולים עם דמנציה.

מקור: 

Lackraj, D. et al. Journal of the American Geriatrics Society 2021; https://doi.org/10.1111/jgs.17032

נושאים קשורים:  דמנציה,  הוספיס,  רפואה פליאטיבית,  מחקרים
תגובות