טיפול פליאטיבי

טיפול מערכתי בחולי סרטן לאחר ההפניה לטיפול פליאטיבי

מחקר מצא כי ישנו קשר בין זמן ההפניה לטיפול פליאטיבי לבין זמן מתן טיפול מערכתי בסרטן

מחקר שפורסם ב-Journal of palliative care בדק גורמים שונים הקשורים למתן טיפול מערכתי בסרטן (systemic anti cancer therapy, SACT) אחרי ייעוץ פליאטיבי ואת השימוש בטיפול מערכתי ב-30 הימים האחרונים. החולים שנבדקו היו חולים במרפאות חוץ אשר אובחנו בסרטן והופנו לטיפול פליאטיבי. דגש הושם על בדיקת זמן ההפניה לטיפול פליאטיבי ביחס לאבחון ולטיפול שנבחר.

המחקר בדק גורמים שונים הקשורים לטיפול מערכתי בסרטן ביניהם התחלת הטיפול לפני או אחרי התחלת טיפול פליאטיבי והתחלת הטיפול ב-30 יום האחרונים. המדידה נעשתה בעזרת מודל תלת שלבי של רגרסיה לוגית. הפניה לטיפול פליאטיבי תויגה לפי זמן לפני המוות מהפניה מוקדמת (מעל 12 חודשים לפני המוות), הפניה בזמן קצר (6-12 חודשים) והפנייה מאוחרת (מתחת ל-6 חודשים).

מתוך 337 חולים שנבדקו, 240 (71.2%) קיבלו טיפול מערכתי לסרטן מתקדם. מתוכם 126 (52.5%) קיבלו טיפול מתקדם אך ורק לפני הטיפול הפליאטיבי בעוד 114 (47.5%) קיבלו גם טיפול מתקדם במהלכו. 35 מטופלים מתוך ה-337 (10.4%) קיבלו טיפול מתקדם לסרטן במהלך ה-30 יום האחרונים.

במודל רב משתני, הגורמים הקשורים להמשך טיפול מערכתי בסרטן לאחר הפניה לטיפול פליאטיבי היו אבחון של מחלת הסרטן בטווח זמן קטן משנה מההפניה (יחס סיכויים של 3.09), אבחון בסרטן השד (יחס סיכויים של 11.88) והפנייה בזמן מוקדם (יחס סיכויים של 28.8) או קצר (יחס סיכויים של 6.67). כל התוצאים היו בעלי מובהקות סטטיסטית.

הזמן החציוני החל מההפניה לטיפול פליאטיבי ועד המוות היה 1.78 חודשים בחולים אשר קיבלו טיפול ב-30 יום האחרונים מול 4.27 חודשים בחולים אשר הטיפול המערכתי בהם נעצר לפני ה-30 האחרונים. לא נמצאו גורמים אשר השפיעו על השיקולים להתחלת הטיפול בסרטן לפני או במהלך 30 הימים האחרונים.

המחקר מצא בבדיקה של הנתונים כי חולים אשר קיבלו טיפול מערכתי בסרטן לאחר הפניה לטיפול פליאטיבי הופנו מוקדם יותר מחולים אשר לא קיבלו טיפול כזה. לעומתם חולים אשר קיבלו טיפול ב-30 יום האחרונים נטו להיות חולים אשר הופנו מאוחר.

מקור:  

Wadhwa, D., Hausner, D., Popovic, G., Pope, A., Swami, N., Maganti, M., & Zimmermann, C. (2020). Systemic Anti-Cancer Therapy Use in Palliative Care Outpatients With Advanced Cancer. Journal Of Palliative Care, 082585972097594. doi: 10.1177/0825859720975949

 

נושאים קשורים:  טיפול פליאטיבי,  סרטן,  מחקרים
תגובות