דמנציה

יישום של טיפול פליאטיבי מקצועי והתוצאים בחולים מאושפזים עם דמנציה

חוקרים סבורים כי יישום של טיפול פליאטיבי מקצועי מעלה את הסיכוי של חולי דמנציה להשתחרר להוספיס לאחר אשפוז אקוטי בבית חולים

שירותי רפואה בבית. אילוסטרציה

ידוע כי בחולים הסובלים ממחלה קשה, טיפול פליאטיבי מקצועי עשוי לגרום לשיפור באיכות החיים, לשביעות רצון המטופלים והמטפלים ולתכנון מוקדם של הטיפול, כמו גם לניצול יעיל יותר של משאבי הבריאות. עם זאת, ישנן עדויות מוגבלות בדבר היעילות של הנ"ל בחולים עם דמנציה, בייחוד במצב של אשפוז אקוטי. מטרת החוקרים הייתה לקבוע האם יישום של טיפול פליאטיבי מקצועי במסגרת בתי החולים קשור להבדלים בתוצאים של הטיפול, בחולים מאושפזים עם דמנציה.

החוקרים עיצבו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי עם 51 בתי חולים במדינת ניו יורק, בהם יישמו או לא יישמו תכנית של טיפול פליאטיבי בין השנים 2008-2014. החוקרים לא הכלילו בתי חולים שהייתה בהם תכנית טיפול פליאטיבית עקבית במהלך המחקר. המשתתפים במחקר היו חולים מאושפזים עם דמנציה, כאשר התוצא העיקרי היה שחרור להוספיס מאשפוז אקוטי בבית חולים. החוקרים הגדירו גם תוצאים משניים, שכללו את משך האשפוז, צורך בהנשמה ובדיאליזה ומספר הימים בטיפול נמרץ. לאחר מכן ביצעו אנליזות של הפרש ההפרשים, באמצעות רגרסיה רבת רבדים, במטרה להעריך את הקשר בין יישום של תוכנית טיפול פליאטיבי לתוצאים, תוך התאמה למאפייני המטופל ובית החולים ומגמות במשך הזמן.

החוקרים מצאו כי במהלך תקופת המחקר, 82,118 חולים עם דמנציה (גיל ממוצע 83.04 (סטיית תקן 10.04), 51,170 מתוכם נשים  (62.21%)) התאשפזו באופן אקוטי, מתוכם 41,227 (50.27%) קיבלו טיפול בבתי חולים שיישמו תכנית לטיפול פליאטיבי. החוקרים דיווחו כי בהשוואה לחולים שהתאשפזו בבתי חולים ללא טיפול פליאטיבי, לחולים עם דמנציה שהיו מאושפזים בבתי חולים לאחר יישום של טיפול כזה, היה סיכוי גבוה ב-35% להשתחרר להוספיס (יחס סיכויים מותאם של 1.35,רווח בר-סמך 95%:1.19-1.51, P <0.001). זאת ועוד, החוקרים לא מצאו הבדלים מובהקים בתוצאים המשניים.

החוקרים הגיעו למסקנה כי יישום תכנית של טיפול פליאטיבי מקצועי קשור לעלייה בשיעורי השחרור להוספיס לאחר אשפוז אקוטי, בחולים עם דמנציה.

מקור: 

Lackraj, D. et al. Journal of the American Geriatrics Society 2021; https://doi.org/10.1111/jgs.17032

נושאים קשורים:  דמנציה,  רפואה פליאטיבית,  הוספיס,  מחקרים
תגובות