הוספיס

הקשר בין קבלת תמיכה נפשית ושביעות רצון בקרב מטפלים במוסדות הוספיס

תמיכה נפשית מועטה מידי למטפלים בהוספיס מקטינה את שביעות הרצון מההוספיס

מטרה עיקרית בטיפול בהוספס היא מתן תמיכה נפשית ורוחנית למטפלים של המטופלים (caregivers). במחקר שפורסם בכתב העת Journal of Palliative Medicine ביקשו החוקרים לבחון את האסוציאציה בין מתן תמיכה רגשית/נפשית לבין שביעות הרצון של המטפלים מההוספיס.

החוקרים ביצעו אנליזה של 657,805 מטפלים אשר בני משפחתם קיבלו טיפול ב-3,160 מסגרות הוספיס במהלך ינואר 2017 עד דצמבר 2018.

החוקרים ביצעו רגרסיה ליניארית על מנת לבחון את האסוציאציה בין התמיכה הרגשית והרוחנית (שהוגדרה כ"מעטה מידי", "במידה המתאימה" או "במידה רבה מידי") לבין הדירוג הכללי של ההוספיס (0 לעומת 100). הוערכו גם משתנים מתערבים כמו גזע, אתניות ושפה.

תוצאות המחקר הדגימו שתמיכה נפשית ב"מידה רבה מידי" הייתה פחות נפוצה לעומת תמיכה נפשית "מעטה מידי", למעט במטפלים דוברי ספרדית שענו בשפה הספרדית. תמיכה נפשית מעטה מידי הייתה בקורלציה עם דירוג הוספיס נמוך יותר בכל הקבוצות (בהשוואה לתמיכה נפשית "במידה המתאימה", p<0.001). לעומת זאת האסוציאציה השלילית בין תמיכה נפשית "במידה רבה מידי" ודירוג הוספיס גבוה הייתה קטנה בהרבה (p<0.001) בקרב מטפלים לבנים או שחורים. תמיכה נפשית "במידה רבה מידי" הייתה קשורה עם דירוג חיובי של ההוספיס בקרב היספניים (p<0.001).

החוקרים סיכמו, שתמיכה נפשית "במידה רבה מידי" פחות נפוצה ואיננה גוררת דירוג נמוך של ההוספיס, כפי שנראה בכל הקבוצות. זאת לעומת תמיכה נפשית "מעטה מידי". ממצאים אלה מדגימים שתמיכה "במידה רבה מידי" שונה מתמיכה "מועטה מידי" ואיננה נצפית באופן שלילי. מתן תמיכה למטפלים בהוספיס הוא מטרה חשובה שצריכה להיות בעדיפות גבוהה.

מקור: 

Parast L, Elliott MN, Haas A, Teno J, Bradley M, Weech-Maldonado R, et al. Association between Receipt of Emotional Support and Caregivers’ Overall Hospice Rating. J Palliat Med [Internet]. 2021 May 1;24(5):689–96. 

נושאים קשורים:  הוספיס,  תמיכה נפשית,  מחקרים
תגובות