לוקמיה בילדים

הערכת הזדמנויות לרפואה פליאטיבית בקרב ילדים עם לוקמיה ולימפומה

חוקרים סבורים כי יש לזהות בצורה טובה יותר הזדמנויות להתערבות פליאטיבית בילדים עם ממאירויות המטולוגיות

07.06.2021, 10:59

ידוע כי על אף הפרוגנוזה הטובה, ילדים עם ממאירות המטולוגית חווים אתגרים משמעותיים העלולים להוביל לפגיעה באיכות החיים או להגביר את הלחץ על המשפחה. כמו כן, ידוע כי הם נוטים לקבל פחות הפניות לטיפול פליאטיבי על ידי רופא עם תת התמחות בתחום ועוברים לעתים קרובות טיפול אינטנסיבי של סוף החיים. החוקרים ביקשו לבחון את ההזדמנויות בהן ניתן להציע לילדים כאלו התערבות פליאטיבית, או אירועים בהם לשילוב של רפואה פליאטיבית תהיה השפעה גדולה יותר, במהלך טיפול בממאירות ההמטולוגית.

החוקרים ביצעו סקירה רטרוספקטיבית במרכז רפואי אחד, של חולים בגילאי 0-18 עם ממאירות המטולוגית שנפטרו בין התאריכים 1.1.12-11.30.17. החוקרים אספו את הנתונים הדמוגרפיים, נתוני המחלה ונתונים לגבי הטיפול. לפני כן, הגדירו 9 קטגוריות של הזדמנויות לשלב רפואה פליאטיבית ולאחר מכן ביצעו חישובים סטטיסטיים תיאוריים. החוקרים העריכו את ההזדמנויות להתערבות פליאטיבית לאורך זמן על פני רבעונים, מרגע האבחון ועד מועד המוות. כמו כן, העריכו את התזמון והרציונל שבו הוצעה ההתערבות הפליאטיבית לילדים.

החוקרים מצאו כי בקרב הילדים החולים (92 ילדים), מספר ההזדמנויות החציוני להתערבות פליאטיבית היה 5.0 (טווח בין-רבעוני 6.0), עם סך של 522 הזדמנויות סה"כ, כאשר הכמות גדלה עם ההתקרבות לטיפול האינטנסיבי של סוף החיים. כמו כן, נמצא כי כמות ההזדמנויות והסוג שלהן לא השתנו כתלות במאפיינים דמוגרפיים. החוקרים דיווחו כי ייעוץ של מומחה לרפואה פליאטיבית היה יותר שכיח בחולי לוקמיה לימפואידית (50.9%, 28 מתוך 55) ולוקמיה מיאלואידית (48.5%, 16 מתוך 33), בהשוואה לחולי לימפומה (0%, 0 מתוך 4, p = 0.14). זאת ועוד, נמצא כי 44 מתוך 92 חולים (47.8%) קיבלו ייעוץ של מומחה לרפואה פליאטיבית בתקופה חציונית של 1.8 חודשים (טווח בין רבעוני של 4.1) לפני המוות. לבסוף, החוקרים דיווחו כי קבלה של ייעוץ פליאטיבי היה קשור לסטאטוס ההשתלה (p = 0.0018) ולמספר גבוה יותר של הזדמנויות קודמות בהן הוצע ייעוץ שכזה (p = 0.0005) – כאשר 70.3% (367 מתוך 522) מההזדמנויות להתערבות נותרו ללא ייעוץ מומחה.

החוקרים הגיעו למסקנה כי לילדים עם ממאירות המטולוגיות יש מגוון של הזדמנויות המצדיקות תמיכה וייעוץ על ידי מומחה לרפואה פליאטיבית. הם סבורים כי זיהוי ההזדמנויות הנ"ל בזמן הנכון עשוי להועיל לחולים עם סרטן המטולוגי ולמטפלים שלהם.

מקור: 

Labudde EJ, et al. Cancer Med. 2021;10(8):2714-2722. doi:10.1002/cam4.3862

נושאים קשורים:  לוקמיה בילדים,  לימפומה,  רפואה פליאטיבית,  רפואת ילדים,  מחקרים
תגובות