מחקרים

השפעת טיפול בהוספיס על איכות המוות ועל הוצאות רפואיות

חוקרים מצאו כי טיפול בחולים הסובלים מסרטן סופני של הראש והצוואר במסגרת של הוספיס מביא לירידה בשיעור ההתערבויות הפולשניות ובהוצאות רפואיות מיותרות

חולה סופני בהוספיס. אילוסטרציה

במחקרים שנערכו בעבר הוכח כי טיפול בהוספיס מביא לירידה בשיעור ההתערבויות הפולשניות וכן להפחתת העלות של הטיפול בחולי סרטן. יחד עם זאת, טרם נבחנו ההשפעות של טיפול בהוספיס על חולי סרטן של הראש והצוואר, סרטן שהיה הגורם הרביעי בשכיחותו לתמותה מסרטן בקרב גברים בטיוואן בשנת 2018.

בכתב העת Journal of Palliative Medicine פורסם מחקר עוקבה מותאם, בו בחנו החוקרים את הטיפול בחולים עם סרטן סופני של הראש והצוואר, וערכו השוואה של שיעור ההתערבויות הפולשניות ורמת ההוצאות בקרב מטופלים שטופלו במסגרת של הוספיס, ומטופלים שלא טופלו במסגרת כזו.

במחקר נכללו מטופלים שמתו מסרטן של הראש והצוואר בטייוואן בין השנים 2004-2013 שהיו רשומים במאגר הנתונים the Registry for Catastrophic Illness Patients in Taiwan and the Taiwan National Health Research Insurance Database.

החוקרים זיהו במאגר 45,948 חולים שסבלו מסרטן סופני של הראש והצוואר, וערכו התאמה על פי תחלואה נלווית, שהותירה אותם עם 9,883 מטופלים בכל אחת מהקבוצות.

החוקרים מצאו כי בקרב קבוצת החולים שטופלו בהוספיס היו באופן מובהק שיעורים נמוכים יותר של אשפוז ביחידה לטיפול נמרץ (23.9% מול 38.94%, p <0.0001), צנרור (אינטובציה) של קנה הנשימה (10.05% לעומת 31.32%, p <0.0001), החייאת לב-ריאה (2.93% לעומת 20.18%, p <0.0001), דפיברילציה (0.51% לעומת 4.36%. P <0.0001), שימוש במכונת הנשמה (21.92% לעומת 46.47%, p <0.0001), עירוי דם (71.25% לעומת 73.45%, p = 0.006) והמודיאליזה (1.06% לעומת 3.26%. P <0.0001). שיעור ההזנה הפראנטרלית היה דומה בין שתי הקבוצות (7.74% לעומת 7.97%, p = 0.5432).

ההוצאה הרפואית הממוצעת לאדם בששת החודשים שלפני המוות הייתה 460,531 דולר טייוואני חדש (NTD) בקבוצה של טופלה בהוספיס, ו-389,079 NTD לאדם בקרב קבוצת החולים שטופלו בהוספיס למשך שלושה חודשים לכל הפחות (משך השהיה הנמוך ביותר בהוספיס בקרב המשתתפים במחקר).

לסיכום, טיפול בחולים הסובלים מסרטן סופני של הראש והצוואר במסגרת של הוספיס למשך שלושה חודשים או יותר עשוי להביא לחסכון בהוצאות רפואיות מיותרות. יתרה מזאת, טיפול בהוספיס יכול להביא להפחתת התערבויות פולשניות כחלק מהטיפול בחולים אלה, ולהביא לשיפור באיכות המוות (quality of death) שלהם.

מקור:  

Chou, CP et al. Journal of Palliative Medicine. 2021 Sep;24(9):1299-1306.doi: 10.1089/jpm.2020.0375

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן ראש-צוואר,  מחלה סופנית,  הוספיס,  הוצאות רפואיות
תגובות