מחקרים

נסיבות המוות וטיפול סוף חיים בחולי גליומה

במחקר שבדק את נסיבות מותם של חולי גליומה נמצא כי רובם המכריע קיבלו טיפול תומך או הוספיס. על אף זאת, מספר מטופלים עברו החייאת לב-ריאה טרם פטירתם

24.11.2021, 17:56
טיפול פליאטיבי (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר, שפורסם בכתב-העת 'Neurology', הייתה להבין את הנסיבות שהובילו לסוף חייהם של מטופלים עם גליומה תוך-גולגולתית, וכן את דפוסי הטיפול אותו קיבלו בסוף חייהם.

לצורך כך, החוקרים ביצעו אנליזה רטרוספקטיבית על נתוניהם של מטופלים מהמרכז הרפואי האוניברסיטאי 'קולומביה אירווינג' בארצות הברית. במחקר נכללו חולי גליומה תוך-גולגולתית בשלב מתקדם, אשר נפטרו בתקופה בין ינואר 2014 ועד לפברואר 2019. נתוני המחקר כוללים את סיבת הפטירה ומקום פטירתם, האם בוצעה החייאה, וכן האם נעשה שימוש באמצעים המתמקדים בנוחותם של המטופלים בתקופה שלפני מותם.

152 מטופלים עמדו בדרישות המחקר מבחינת היקף המידע עליהם ותקופת פטירתם (95 גברים, 57 נשים; גיל ממוצע בעת פטירתם 61.5 שנים, נע בין 24-87 שנים). בקרב המטופלים אשר עברו לטיפול תומך, סיבת המוות הנפוצה ביותר הייתה התקדמות קלינית של הגידול (n = 177, 77.0%). גורמי תמותה נוספים היו, בין היתר, זיהום (19, 12.5%); דימום מהגידול (5, 3.3%); פרכוסים (8, 5.3%); בצקת מוחית (4, 2.6%), תסחיף ריאתי (4, 2.6%), כשל אוטונומי (autonomic failure) (2, 1.3%) והלם המורגי (2, 1.3%). בקרב 10 מטופלים (8.5%) נמצאו סיבות מוות מרובות.

מבחינת מקום הפטירה, 73 (48.0%) מטופלים נפטרו בהוספיס בית. מקומות נוספים היו הוספיס אשפוזי (40, 26.3%); אשפוז אקוטי (acute care hospital) (34, 22.4%), כאשר 27 מתוכם (17.8%) קיבלו טיפול תומך, ו-7 (4.6%) לא קיבלו טיפול שכזה; בית אבות (4, 3.3%), כאשר 3 מתוכם (2.0%) קיבלו טיפול תומך ו-1 (0.7%) לא קיבל טיפול שכזה; ומתקן דתי (1, 0.7%), בו ניתן טיפול תומך. 20 מטופלים (13.2%) עברו החייאת לב-ריאה.

לסיכום, סיבת המוות העיקרית של מרבית המטופלים הייתה התקדמות מחלתם (77.0%), ולאחריה זיהום (12.5%). אמנם 94.7% מהמטופלים קיבלו טיפול תומך או הוספיס, אך 13.2% מהם עברו החייאה. החוקרים מציינים כי קיים צורך בהבנה טובה יותר של נסיבות סוף החיים של חולי גליומה, כולל השימוש בשירותי הוספיס ותדירות מאמצי ההחייאה. הבנה של הנושאים הללו עשויה לסייע לרופאים לדון עם המטופלים ומטפליהם על ציפיות סוף החיים בצורה מדויקת יותר, על מנת שיוכלו להיערך לכך באופן מיטבי.

מקור:

Barbaro, M., Blinderman, C. D., Iwamoto, F. M., Kreisl, T. N., Welch, M. R., Odia, Y., Donovan, L. E., Joanta-Gomez, A. E., Evans, K. A., & Lassman, A. B. (2021). Causes of Death and End-of-Life Care in Patients With Intracranial High-Grade Gliomas: A Retrospective Observational Study. Neurology, 10.1212/WNL.0000000000013057. https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000013057

נושאים קשורים:  מחקרים,  סיבת מוות,  טיפול סוף החיים,  גליומה,  הוספיס,  טיפול תומך
תגובות