מחקרים

השפעת טיפול פליאטיבי ביתי על איכות חייהם של חולי סרטן סופניים בכפר

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי טיפול פליאטיבי ביתי הניתן לחולי הסרטן סופניים המתגוררים במרחב הכפרי הינו בעל השפעה חיובית בהורדת כמות הפניות למיון והאשפוזים

טיפול פליאטיבי (צילום: אילוסטרציה)

שלבי סרטן מתקדמים מלווים בעומס תסמיני משמעותי. לטיפול התומך תפקיד משמעותי, וזאת ביחוד בשלבי סוף החיים. כבר הודגם מזה כבר כי טיפול תומך כוללני במסגרת של יחידות טיפול פליאטיבי ביתי (Home Palliative Care Units – HPCU) קשור בהורדת אגרסיביות הטיפול בסוף החיים.

במחקר רטרוספקטיבי אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת American Journal of Hospice and Palliative Medicine, ובוצע במסגרת האגף הרפואי של אזור אלקוי (Alcoy Health Department), ביקשו החוקרים לבחון את ההשפעה של טיפול במסגרת HPCU על איכות התמיכה במטופלים אונקולוגים.

למחקר גויסו 388 מטופלים אשר אובחנו עם סרטן בשלב סופני בבית החולים Hospital Virgen de los Lirios ונפטרו בין ינואר 2017 לדצמבר 2018. בעזרת רגרסיית קוקס רבת-משתנים נבחנה ההשפעה של טיפול במסגרת HPCU על איכות מדדי החיים.

הגיל החציוני במחקר זה עמד על 71 שנים, עם 65% גברים. 68% מהמטופלים התייצגו עם ציון ECOG של 0-2. בניתוח הרב-משתני הודגם כי היעדר תמיכה על ידי יחידות ה-HPCU נמצאו קשורות לסיכוי גבוה יותר לפניה למיון (עם יחס סיכויים של 1.29, רווח בר-סמך 95%:1.02-1.67), סיכוי מוגבר לאשפוז (עם יחס סיכויים של 4.72, רווח בר-סמך 95%: 2.45-9.09) והסתברות גבוה יותר להמשך טיפול פעיל (עם יחס סיכויים של 2.59, רווח בר-סמך 95%: 1.44-4.67). בנוסף נמצא כי היעדר התמיכה מביא לסיכוי מוגבר לתמותה במסגרת של בית חולים (עם יחס סיכויים של 6.52, רווח בר-סמך 95%: 3.78-11.27).

תוצאות מחקר זה הצביעו על כך שמטופלים אשר קיבלו טיפול במסגרת של HPCU היו בעלי שכיחות נמוכה יותר של פניות למיון, אשפוזים וסיכויים מוגברים לתמותה במסגרת ביתית. ממצאים אלו תומכים בחשיבותו של טיפול במסגרת HPCU למתן טיפול איכותי לחולים אונקולוגים.

מקור:

Moncho MEI, Palomar-Abril V, Soria-Comes T. Palliative Care Unit at Home: Impact on Quality of Life in Cancer Patients at the End of Life in a Rural Environment. American Journal of Hospice and Palliative Medicine®. 2022;39(5):523-529. doi:10.1177/10499091211038303.

נושאים קשורים:  מחקרים,  טיפול פליאטיבי,  איכות חיים,  סוף החיים
תגובות