מחקרים

גישות של רופאי משפחה בנושא טיפול פליאטיבי מוקדם ביוון

במחקר זה נמצא כי בהקשר של הצלחה בטיפול פליאטיבי מוקדם, אתגרים אשר דרשו תשומת לב מיוחדת כללו חינוך בנוגע לניהול כאב חמור ואבל, שיתוף פעולה עם מומחים פליאטיביים ויציבות

18.07.2022, 17:52

מתן מוקדם של טיפול פליאטיבי ברחבי העולם היינו משימה אפשרית עבור רופאי משפחה. ביוון, רפורמה בתחום זה נמצאת בימים אלה בתהליך פיתוח, יחידות קהילתיות חדשניות הוכנסו לפעילות, בהן רופאי משפחה עובדים יחד עם צוות בין-תחומי.

מטרת המחקר, אשר ממצאיו פורסמו בכתב העת JFMPC, הייתה לחקור את הגישות השונות של הרופאים המטפלים בנוגע להתערבות פליאטיבית מוקדמת. על פי החוקרים, הבנה טובה של הגישות השונות יכולה לאפשר פיתוח גישה אסטרטגית לאומית במסגרת הרפואה הראשונית.

החוקרים בצעו מחקר איכותני אשר כלל שלוש קבוצות מיקוד שהכילו 23 נותני טיפול ראשוני. כל המטפלים היו חברים ב-Hellenic Association of Research and Education in Primary Care. המשתתפים במחקר ענו על שאלות אשר עסקו בהערכת חוויות, טיפולים, צרכים ומחסומים. התגובות לשאלות הוקלטו, תומללו, קובצו באופן עקרוני ועברו אנליזה.

תוצאות המחקר הראו כי 3 תמות עיקריות זוהו וכל הצוותים הצליחו: 1) לזהות מטופלים ובני משפחה עם צרכים פליאטיביים אשר לא נענו, בשלב מוקדם של האבחנה. 2) להגיב לצרכים שזוהו באמצעות שימוש במודל ההוליסטי של טיפול ולבצע אינטגרציה של אסטרטגיות לטיפול פליאטיבי מוקדם, תוך עבודה כקבוצה. 3) לזהות מחסומים לגישה האפשרית הטובה ביותר: א) היעדר חינוך לגבי ניהול כאב חמור ואבל, ב) היעדר שיתוף פעולה עם מומחים, ו-ג) אי-יציבות של החלטות ממשלה.

החוקרים סיכמו כי צוותים ייעודיים של טיפול ראשוני ביוון יכולים לסייע במתן טיפול פליאטיבי ראשוני בשלב מוקדם. אתגרים אשר דרשו תשומת לב מיוחדת כללו חינוך בנוגע לניהול כאב חמור ואבל, שיתוף פעולה עם מומחים פליאטיביים ויציבות.

מקור:

Panagiotou et. al (2022) JFMPC DOI: doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_2559_20

נושאים קשורים:  מחקרים,  טיפול פליאטיבי,  רפואת משפחה,  טיפול מוקדם,  ניהול כאב
תגובות