מחקרים

הנחיות מתקדמות בקרב מבוגרים עם מחלת כליות סופנית לעומת סרטן

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי ישנה שונות בתזמון היישום של הנחיות מתקדמות בין חולי כליות סופניים לבין חולי סרטן

חולה סופני בהוספיס. אילוסטרציה

מתן הנחיות טיפול מתקדמות (advance directive – AD) קשורה לטיפול סוף חיים ומוות טובים יותר. שיעורי AD בקרב חולי מחלת כליות סופנית (End-Stage Renal Disease - ESRD) נמוכים יותר מאשר בקרב חולי סרטן. עם התקדמות מחלתם, חולי ESRD חווים בדרך כלל ליקוי קוגניטיבי המפחית את יכולתם להיות מעורבים בהחלטות בנוגע לטיפולם. לפיכך, חשוב לקבל החלטות מסוג זה בשלב מוקדם יותר של המחלה. מעט ידוע על הבדלים בתזמון השלמת AD בקרב חולי ESRD וחולי סרטן.

במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת American Journal of Hospice and Palliative Medicine ביקשו החוקרים (1) לחקור את ההבדל בהשלמת AD ובתזמון בין חולי ESRD לבין חולי סרטן ו-(2) לזהות גורמים הקשורים להנחיית טיפפול מוקדמת ומאוחרת.

מחקר זה נערך במתכונת רטרוספקטיבית. נתוני המחקר התבססו על מחקר Health and Retirement Study, סקר אמריקאי רוחבי (מבוסס ראיונות) אשר נערך בקרב מבוגרים בין השנים 2006 ל-2016. המחקר הנוכחי כלל 1,886 מרואיינים - מייצגים של משתתפים שנפטרו מ-ESRD/סרטן.

תוצאות המחקר הדגימו כי חולי ESRD היו בעלי שיעורים נמוכים יותר של השלמת AD בהשוואה לאלו עם סרטן. השכלה גבוהה וגיל מבוגר היו בעלי קשר הפוך להשלמת AD מאוחר, ב-3 החודשים האחרונים לחיים. בנוסף, לנפטרים עם אבחנה של ESRD, מבוגרים יותר ובעלי השכלה גבוהה היו סיכויים גבוהים יותר להשלים AD שנה או יותר לפני המוות.

מתוצאות חקר זה עולה כי לא זו בלבד שחולי ESRD היו בעלי סבירות נמוכה יותר להשלים AD, אלא שאלו אשר השלימו AD היו בסבירות גבוהה יותר חולי סרטן. בקרב חולי סרטן ה-AD הושלם בשלב מוקדם יותר של המחלה. החוקרים קוראים לביצוע מחקרים נוספים לקביעת אסטרטגיות יעילות להגדלת שיעור השלמת AD בקרב חולי ESRD.

מקור:

Wang Y-H, Enguidanos S. Comparing Variations in Advance Directives Timing among Older Adults with End-Stage Renal Disease versus Cancer. American Journal of Hospice and Palliative Medicine®. 2023;40(2):147-152. doi:10.1177/10499091221097676

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלת כליה סופנית,  סרטן מתקדם,  החלטות סוף חיים
תגובות