מחקרים

הנשמה ממושכת ומתח בקרב המטפלים העיקריים - טיפול ביתי מול מוסדי

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה בהשוואה למקבליהם ממסגרות הטיפול המוסדי, מטפלים בלתי-פורמליים של מטופלים ממסגרות טיפול ביתי מדווחים על פחות מתח נשפי, יותר נטל אך מידה שווה של הפרעה באיכות החיים

חולה מונשם בבית החולים דוקה דה קשיאס בברזיל. צילום: שאטרסטוק

מספר החולים תחת הנשמה ממושכת (prolonged mechanical ventilation – PMV) עולה בהתמדה. באופן מסורתי, חולים אלו מטופלים במרכזים ייעודיים לטיפול ארוך טווח (long-term care facilities – LCTFs). ספקי שירותי בריאות, מקדמים באופן עקבי את הטיפול הביתי כאלטרנטיבה טכנולוגית בטוחה יותר, הומנית וזולה יותר. מעט הידוע על המטפלים הבלתי-פורמליים (informal caregivers – ICGs), וזאת על אף תפקידם החשוב כחלק מהטיפול במסגרת הביתית.

במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Palliative & Supportive Care ביקשו החוקרים להעריך את המתח בקרב ICG עיקריים של מטופלי PMV המטופלים בביתם לעומת אלו המטופלים ב-LTFCs.

מחקר זה נערך במתכונת תצפיתית. המחקר כלל סך של 120/123 מטופלי PMV מגיל 18 ומעלה (46 המטופלים בביתם/ 74 המטופלים ב-LTFC) ו-106 ICG (34 מטפלים בלתי-פורמלים של 46 הנבדקים המטופלים בביתם ו-72 ICG של 74 המטופלים במרכזים ייעודיים). ההערכה של המטפלים העיקריים כללה את מדד המתח בעל 13 הפריטים - Modified Caregiver Strain Indexי(Mod CSI), עם ציון 0-26, זאת בנוסף להערכת עומס תסמיני (Edmonton Symptom Assessment System המתוקן). הגיל הממוצע של המטפלים הבלתי-פורמליים במחקר זה היה 58.6 שנים, רובם נשים (60.4%), 82.1% נשואים/ נשואות. 29.2% היו נשואות למטופל המונשם ו-40.6% היו ילדים של המטופל.

תוצאות המחקר הדגימו כי ציון Mod CSI הכללי עמד על 13.58 (סטיית תקן: 6.52). ציון זה היה שווה בקרב נבדקים מהמסגרת הביתית, בהשוואה לאלו של המרכזים הייעודיים (14.30 (7.50) לעומת 13.26 (6.03), P=0.50) ובקרב מטופלים קומוניקטיביים אל מול כאלה שאינם (13.50 (7.12) לעומת 13.64 (6.04), P=0.93). בניתוח היררכי זוהו 3 אשכולות של מתח בקרב מטפלים עיקריים. קבוצת מטפלי ICG במסגרת הטיפול הביתי (בהשוואה לאלו של LTCF), דיווחו על פחות מתח נפשי, על נטל רב יותר ועל רמה שווה של הפרעה לאיכות חיים. במודל מותאם הודגם, כי טיפול ביתי קשור באופן מובהק לירידה במתח נפשי ועלייה בנטל. המודל הדגים גם כן, כי עליה בסימפטומים הינה בעלת קשר מובהק למתח הכולל, למצב רוח ולתבניות של עומס מתח.

מתוצאות מחקר זה עולה, כי הבנת התבניות השונות של מתח בקרב המטפלים העיקריים, הן במסגרת הביתית והן במסגרת של טיפול מוסדי, מהווה תנאי מוקדם למתן מענה הולם לצרכים ולשיפור השלומות והחוסן של המטפלים הבלתי-פורמליים. לרוב, מטפלים בלתי-פורמליים הינם בעלי תפקיד מפתח בהחלטה לגבי מסגרת הטיפול המתאימה לחולים הנמצאים תחת הנשמה ממושכת.

מקור:

Marcus, E., Jacobs, J., & Stessman, J. (2023). Prolonged mechanical ventilation and caregiver strain: Home vs. long-term care facility. Palliative & Supportive Care, 21(3), 429-437. doi:10.1017/S147895152200027X

נושאים קשורים:  מחקרים,  הנשמה מלאכותית,  טיפול ביתי,  חוסן,  מתח,  מטפלים בלתי פורמליים
תגובות