מחקרים

קושי בבליעה ובולוס חוסם בקרב חולי סרטן עם מחלה מתקדמת

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי בקרב חולי סרטן עם מחלה מתקדמת, קושי בבליעה והיווצרות בולוס חוסם, פוגעים באיכות החיים באופן משמעותי גם בהיעדר קכקציה

הפרעות בליעה ובכללם קושי בבליעה והיווצרות בולוס חוסם, מלווים בירידה באינטייק תזונתי. מצב זה, מהווה גורם שכיח לקכקציה בחולי סרטן עם מחלה מתקדמת. במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Annals of Palliative Medicine, ביקשו החוקרים להעריך את ההשפעה של קשיי בליעה והיווצרות בולוס חוסם, על שינויים באיכות חיים (Quality of life – QOL) הקשורה לקכקציה.

מחקר זה מהווה ניתוח משני של שאלון עצמי, אשר ניתן למילוי בידי מבוגרים עם סרטן מתקדם מ-11 מרכזי טיפול פליאטיבי. קושי בבליעה והיווצרות בולוס חוסם, הוערכו בעזרת מדד מספרי של 11 נקודות (11-point Numeric Rating Scale – NRS). קכקציה ואינטייק תזונתי, הוערכו בעזרת מדד ויזואלי אנלוגי\מילולי (Ingesta-Verbal/Visual Analog Scale) ובעזרת מדד המשנה Functional Assessment of Anorexia/ Cachexia Therapy Anorexia/Cachexia Subscale. החוקרים השתמשו בכלי רגרסיה לוגיסטית רבת-משתנים, בכדי להעריך את הגורמים הקשורים לדרגות שונות של קושי בבליעה והיווצרות בולוס חוסם. מתוך 495 נבדקים אשר זומנו למחקר, 378 הסכימו להשתתף (אחוז תגובה של 76.4%). לאחר הוצאת נבדקים עם מידע חסר, האנליזה הסופית כללה סך של 332 נבדקים (26.5% מהם עם קושי בבליעה NRS ≥1]] ו-28.3% עם בולוס חוסם [NRS ≥1]).

תוצאות המחקר הדגימו, כי ישנו קשר מובהק בין קושי בבליעה ובולוס חוסם לירידה באיכות חיים הקשורה לקכקציה, וזאת ללא קשר לציון תפקודי והימצאות קכקציה. המקדמים של קושי בבליעה ובולוס חוסם עמדו על 6.34- (רווח בר-סמך 95%: -9.55 - -3.14, P<0.001) ו-5.88- (-8.68 - -3.09, P<0.001), בהתאמה.

מתוצאות מחקר זה עולה, כי איכות חיים הקשורה לקכקציה, מדרדרת במצב של קושי בבליעה ובולוס חוסם. על כן, על המטפלים לזהות קשיי בליעה מוקדם ככל הניתן, וזאת על מנת למנוע עד כמה שניתן התקדמות לקכקציה ופגיעה באיכות החיים.

מקור:

Otani H, Amano K, Morita T, Miura T, Mori N, Tatara R, Kessoku T, Tokoro A, Tagami K, Mori M, Taniyama T, Nakajima N, Nakanishi E, Kako J, Miyashita M. Difficulty swallowing and food bolus obstruction in advanced cancer: association with the cachexia-related quality of life. Ann Palliat Med. 2023 Jun 5:apm-22-1203. doi: 10.21037/apm-22-1203. Epub ahead of print. PMID: 37303210.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן מתקדם,  קשיי בליעה,  בולוס,  קכקסיה,  איכות חיים
תגובות