מחקרים

ייעוץ פליאטיבי באשפוז עבור נבדקים עם איסכמיה כרונית מסכנת חיים של גפה

נמצא כי ניתן לשלב ייעוץ פליאטיבי באשפוז עבור נבדקים עם איסכמיה כרונית מסכנת חיים של הגפה וכי ייעוץ זה משפר את איכות החיים של הנבדקים

במחקר זה החוקרים בחנו את הייתכנות לשילוב ייעוץ עם שירות פליאטיבי כחלק מניהול שגרתי של מטופלים עם איסכמיה כרונית מסכנת חיים של גפה (Chronic Limb-Threatening Ischemia - CLTI). בנוסף, הם ביקשו לתאר תוצאים שדווחו על ידי מטופלים מהטיפול הפליאטיבי ומהספרות המקצועית של כירוגיית כלי דם עבור חולים עם CLTI שקיבלו שירות פליאטיבי במוסד אליו משוייכים החוקרים.

במחקר תצפיתי פרוספקטיבי זה שבוצע במרכז רפואי יחיד ביקשו לבחון את הייתכנות של שילוב ייעוץ פליאטיבי כחלק מהניהול הראשוני של מטופלים המאושפזים במרכז רפואי שלישוני עבור CLTI. לצורך כך הם בחנו כמה צרכו שירותים פליאטיביים עבור נבדקים אלו לפני הכנסת פרוטוקול טיפול המשלב את השירות הפליאטיבי, בהשוואה לתקופה שאחר החלת הפרוטוקול. הנבדקים קיבלו שאלון שכלל שאלות אודות תוצאים מהספרות הפליאטיבית למילוי לפני ואחרי ייעוץ פליאטיבי. משך האשפוז ותמותה הושוו בין עוקבת המחקר לבין עוקבה היסטורית של נבדקים שאושפזו עקב CLTI.

תוצאות המחקר הדגימו כי במהלך תקופה של 14 חודשי גיוס, 44% מהנבדקים (n=39) עם CLTI (כאב במנוחה - 36%, אובדן רקמה - 64%) שאושפזו ליחידת כלי הדם קיבלו ייעוץ פליאטיבי, זאת בהשוואה ל-5% בלבד (n=4) מהנבדקים שעמדו בקריטריונים לקבלת ייעוץ פליאטיבי במהלך 14 החודשים שלפני החלת הפרוטוקול. גילם הממוצע של הנבדקים עמד על 69 שנים, 23% היו נשים, 92% היו ממוצא אתני לבן ו-49% יכלו להתנייד בכוחות עצמם. שיטות לרה-וסקולריזציה כללו ניתוח מיקף (46%) התערבות בכלי דם פריפרי (23%) וכריתת פנים של העורק הפמורלי (21%). פעולות נוספות כללו כריתה מינורית או הטרייה של הפצע (26%) וכירתה מאג'ורית (15%). אף אחד מהנבדקים לא טופל תרופתית בלבד. הנבדקים דיווחו כי לאחר הייעוץ הפליאטיבי הם חוו ירידה במידת העקה הרגשית (p=0.002). פחות נבדקים דיווחו כי אינם בטוחים במטרת הטיפול לאחר הייעוץ הפליאטיבי (8% לעומת 18% לפני הייעוץ), אך ללא מובהקות סטטיסטית (p=0.1). משך אשפוז חציוני היה ארוך יותר בקבוצת המחקר בהשוואה לעוקבת מקרי הביקורת ההיסטורית (שמונה לעומת שבעה ימים, p=0.02). לא נצפה הבדל בשיעורי התמותה כעבור 30 ימים (3% לעומת 8%, p=0.42) בין קבוצת המחקר לבין קבוצת מקרי הביקורת (n=77).

מסקנת החוקרים הייתה כי שילוב של ייעוץ פליאטיבי באשפוז כחלק משגרת הטיפול בנבדקים עם CLTI הינו אפשרי, ואף יכול לשפר, בתחום הרגשי, תוצאים של איכות חיים מקושרת לבריאות. מחקר זה פותח את הדלת להמשך ביצוע מחקרים על אודות תוצאים ארוכי טווח יותר של נבדקים עם CLTI שקיבלו ייעוץ פליאטיבי באשפוז, בנוסף לתועלת של ייעוץ פליאטיבי בקהילה.

מקור:

Cattermole TC, Schimmel ML, Carpenter RL, Callas PW, Gramling R, Bertges DJ, Ferranti KM. Integration of palliative care consultation into the management of patients with chronic limb-threatening ischemia. J Vasc Surg. 2023 Aug;78(2):454-463. doi: 10.1016/j.jvs.2022.12.069. Epub 2023 Apr 23. PMID: 37088444.

נושאים קשורים:  מחקרים,  ייעוץ פליאטיבי,  רגל איסכמית,  איסכמיה,  איכות חיים
תגובות