מחקרים

החשיבות של השתלבות מבוגרים עם סרטן מתקדם בפעילויות יומיות

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי היכולת להסתגל להידרדרות התפקודית בקרב מבוגרים עובדים עם סרטן מתקדם, הינה דרך המשך ביצוע פעילויות יומיומיות משמעותיות

01.11.2023, 12:37

אנשים החיים עם סרטן מתקדם חווים ירידה תפקודית וקושי הולך וגובר להשתתף בפעילויות יומיומיות במהלך שנת חייהם האחרונה. כתוצאה מכך, ישנה פגיעה משמעותית באיכות החיים. שיקום פליאטיבי עשוי לעזור בהתמודדות עם חלק מהאתגרים הללו, על ידי ייעול התפקוד. ברם, המידע בדבר התהליך השיקומי של הסתגלות בתוך מצב של תלות גוברת, אשר נחווית לעתים קרובות ע"י חולים עם סרטן מתקדם, הינם עודם חסרים.

במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Palliative Medicine, ביקשו החוקרים לחקור את חווית חיי היומיום של מבוגרים עובדים החיים עם סרטן מתקדם, וכיצד חוויה זו משתנה עם הזמן.

מחקר זה בוצע בגישה פנומנולוגית הרמנויטית אורכית, תוך שימוש בראיונות עומק חצי מובנים. הנתונים נותחו באמצעות ניתוח נושאי אינדוקטיבי. הממצאים מופו על פי ספרות של מודל העיסוק האנושי (Model of Human Occupation) וחוויית התחלואה. המחקר כלל סך של 8 נבדקים, עובדים בגילאי 40-64 עם סרטן מתקדם (33 ראיונות על פני 19 חודשים)

תוצאות המחקר הדגימו כי לסרטן מתקדם ולפגיעות אחרות השפעה משבשת על חיי היומיום. למרות שחוו ירידה תפקודית מתקדמת, הנבדקים ביקשו להמשיך ולהשתתף בפעילויות יומיומיות בעלות ערך. מעורבות בחיי היומיום אפשרה הסתגלות להידרדרות המתמשכת.

מתוצאות מחקר זה עולה כי למרות החוויה של הפרעה בשגרה ובחיי היומיום, אנשים שחיים עם סרטן מתקדם מבקשים להמשיך לעשות את הדברים החשובים להם, אם כי בצורה שונה. הסתגלות לירידה תפקודית, היא תהליך פעיל ומתמשך הכולל את המשך המעורבות בפעילויות היומיומיות. שיקום פליאטיבי יכול להקל על הקשיים של השתתפות בחיי היומיום.

פליאטיבי

סרטן מתקדם, איכות חיים, פעילות יומיומית

Advanced cancer, quality of life, daily activities

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/02692163231180911

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן מתקדם,  איכות חיים,  טיפול פליאטיבי
תגובות