מחקרים

צרכים של קרובי משפחה של חולים עם סרטן מתקדם

מטרת החוקרים הייתה להעריך שינויים בצרכים הבלתי מסופקים של קרובי משפחה של חולים עם סרטן מתקדם בשנה האחרונה לחייהם ולזהות הבדלים בצרכים אלו לפי מין וסוג מערכת יחסים

צרכים בלתי מסופקים של קרובי משפחה של חולים עם סרטן מתקדם לא רק מפחיתים את איכות חייהם הקשורה לבריאות, אלא עלולים גם להשפיע לרעה על התוצאות הבריאותיות של החולים. לאחרונה, פורסמו בכתב העת Journal Of Palliative Care, ממצאיו של מחקר בו חוקרים ביקשו לבחון שינויים בצרכים הבלתי מסופקים של קרובי משפחה של חולים עם סרטן מתקדם בשנה האחרונה לחייהם ולזהות הבדלים בצרכים בלתי מסופקים לפי מין וסוג מערכת יחסים.

המחקר בוצע במתכונת של מחקר פרוספקטיבי, אורכי, תצפיתי. במחקר הוכללו קרובי משפחה של חולים עם סרטן מתקדם בהולנד. הצרכים הבלתי מסופקים של קרובי המשפחה נמדדו כל 3 חודשים עם גרסה מותאמת של שאלון הבעיות וצרכים בטיפול פליאטיבי (PNPC) וטופס המטפל (44 פריטים, 12 תחומים). החוקרים ניתחו שאלונים שהושלמו בשנת חייהם האחרונה של החולים, שינויים בצרכים הבלתי מסופקים של קרובי המשפחה בשנה האחרונה והבדלים בצרכים בלתי מסופקים לפי מין וסוג מערכת יחסים.

במחקר הוכללו 409 קרובי משפחה עם חציון של 4 צרכים לא מסופקים בשנה האחרונה של המטופל. הצרכים הבלתי מסופקים הנפוצים ביותר בכל נקודות הזמן במהלך השנה האחרונה היו בתחומים של "טיפול במטופל" (הצורך הגבוה ביותר = 35%) ו"בעיות פסיכולוגיות" (הצורך הגבוה ביותר = 40%). מספר הצרכים הבלתי מסופקים של קרובי המשפחה לא השתנה באופן משמעותי במהלך שנת החיים האחרונה (P=.807). לא היו הבדלים מובהקים במספר הצרכים הבלתי מסופקים בין בני זוג ונשים ובין בני זוג וקרובים אחרים.

החוקרים הסיקו כי הצרכים הבלתי מסופקים הנפוצים ביותר של קרובי משפחה היו בתחומים של "טיפול במטופל" ו"בעיות פסיכולוגיות". תמיכה מקצועית צריכה להתמקד בפריטים אלו. בתוך תחומים אלו, נראה שחשוב במיוחד שקרובי משפחה יקבלו יותר ידע ותמיכה לגבי תרחישים צפויים וכיצד להתמודד איתם.

מקור:

Ham L, Fransen HP, de Graeff A, et al. Relatives’ Unmet Needs in the Last  Year of Life of Patients With Advanced  Cancer: Results of a Dutch Prospective, Longitudinal Study (eQuiPe). Journal of Palliative Care. 2024;0(0). doi:10.1177/08258597241239614

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוף החיים,  טיפול פליאטיבי,  קרובי משפחה,  מיפוי צרכים
תגובות