אודות האיגוד לרפואה הפליאטיבית בישראל

החברה לרפואה פליאטיבית בישראל נוסדה ב-1997 ומונה היום 100 חברים, העוסקים בטיפול פליאטיבי בכל רחבי הארץ. טיפול פליאטיבי נועד למנוע סבל לחולים במחלות חשוכות מרפא. חלק מהרופאים עובדים ביחידות לטיפול פליאטיבי בקהילה ואחרים עובדים במחלקות לאשפוז פליאטיבי בבתי חולים.

בשנת 2013 הכירה המועצה המדעית ברפואה פליאטיבית כהתמחות וכך הוקם האיגוד.

חוק החולה הנוטה למות התקבל בכנסת ב- 2005. החוק קבע שלכל אזרח במדינה הזכות לקבל טיפול פליאטיבי מרבי בסוף החיים. טיפול פליאטיבי נועד לא רק לחולים בסוף החיים אלא גם לחולים אשר זקוקים לטיפול סמפטומטי בהתמודדות היומיומית. בעקבות כך, הוציא מנכ"ל משרד הבריאות חוזר, המפרט תנאים להפעלת שירותים פליאטיביים בכל רחבי הארץ, והמליץ על כך שתוך ארבע שנים כל בתי החולים וקופות החולים יהיו מאורגנים להעניק שירותים אלה, החל במיטות פליאטיביות וכלה בייעוץ פליאטיבי בבתי החולים ובקהילה.

נשמח לראותך בין חברי האיגוד לרפואה פליאטיבית בישראל ולשתף אותך בכל הפעילויות שלנו.

לתקנון האיגוד

לטופס הרשמה לאיגוד לרפואה פליאטיבית בישראל