קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: רופאים
איזור: עפולה

שירותי בריאות כללית ההנהלה הראשית - חטיבת בתי חולים מכריזה על הקונקורס לניהול המחלקה הבאה:

מס'        מחלקה              בית חולים
835      נשים ויולדות    מרכז רפואי העמק

מועמדות לקונקורס הנ"ל יש להגיש עד למועד סגירתו ביום 27.08.2021

המסמכים הדרושים:
1. מכתב בקשה
2. קורות חיים
3. פירוט ניסיון מקצועי ורשימת פרסומים
4. תצלום רישיון ישראלי תקף לעסוק ברפואה ותצלום תעודת מומחה תקפה.
5. עותק מהודעה למנהל ביה"ח בו מועסק המועמד.
6. תמונת פספורט.
7. המלצות עדכניות - אותן יש לשלוח על ידי הגורם הממליץ במישרין (ולא באמצעות המועמד הנוגע בדבר) לח"מ לכתובת המייל:[email protected]

*נכון לתאריך האחרון להגשת מועמדות, על המועמד להיות מומחה בתחום הגריאטריה, בעל ותק של 48(ארבעים ושמונה) חודשים לפחות.
על המועמד להמציא את המסמכים הנ"ל (למעט ההמלצות) לכתובת המייל:[email protected]