קישורים: האיגוד לרפואה הפליאטיבית בישראל

Worldwide Palliative Care Alliance


European Palliative Care Association


European Palliative Care Network


National Hospice and Palliative Care Organization


International Association for Hospice & Palliative Care


Help the hospices St Christopher


American Academy of Hospice and Palliative Medicine


The Center to Advance Palliative Care (CAPC)


Inpact


The world's first purpose built institute of palliative care


Strengthening of palliative care as a component of comprehensive care throughout the life course


Salzburg Question - How have you prepared for your death?


WHO


Fast Facts


תכנית לאומית פליאטיבית


האגודה לכאב


על טיפול פליאטיבי מתוך אתר משרד הבריאות


איגודים פליאטיבים:
ארצות הברית
אירופה
אוסטרליה
ניו זילנד


לטופס הרשמה לאיגוד לרפואה פליאטיבית בישראל