הרב יובל שרלו

הרב יובל שרלו

 

ראש תחום אתיקה בארגון רבני צהר;

חבר ועדת הלסינקי לאישור ניסויים בבני אדם;

לשעבר חבר בוועדה לעדכון סל שירותי הבריאות

07.05.2024, 08:12